Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slavinator

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 02:33 ΜΜ MSK
Camphorosma monspeliaca - Photo (c) Nina Išić, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nina Išić
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Camphorosma monspeliaca, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 11:12 ΠΜ MSK
Yucca gloriosa - Photo (c) goblekitepe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Yucca gloriosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olgaermolaeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 02:22 ΜΜ MSK
Verbascum pinnatifidum - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Verbascum pinnatifidum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polyabel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 02:42 ΜΜ MSK
Clinopodium grandiflorum - Photo (c) CORDENOS Thierry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CORDENOS Thierry
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Clinopodium grandiflorum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 11:22 ΠΜ MSK
Galanthus plicatus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Galanthus plicatus, Ένα μέλος του Γάλανθος (Γένος Galanthus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 07:58 ΠΜ MSK
Ζωχός Ο Αγκαθωτός - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Irene Saltini
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 11:29 ΠΜ MSK
Ruscus hypoglossum - Photo (c) Irena Hrovat Mujčinović, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irena Hrovat Mujčinović
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Ruscus hypoglossum, Ένα μέλος του Ρούσκος (Γένος Ruscus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 11:28 ΠΜ MSK
Potentilla micrantha - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Potentilla micrantha, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 11:20 ΠΜ MSK
Arabis caucasica - Photo (c) Sarah Jennifer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarah Jennifer
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Arabis caucasica, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyorugi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 05:56 ΜΜ MSK
Yucca gloriosa - Photo (c) goblekitepe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Yucca gloriosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyorugi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 05:56 ΜΜ MSK
Centranthus ruber - Photo (c) Katie Claypoole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Centranthus ruber, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellpers961

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 02:23 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Yucca gloriosa - Photo (c) goblekitepe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Yucca gloriosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:41 ΜΜ MSK
Velezia rigida - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Velezia rigida, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 03:56 ΜΜ MSK
Seseli gummiferum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Андрей Тихонов
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Seseli gummiferum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:33 ΜΜ MSK
Pinus nigra pallasiana - Photo (c) Динасафина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Динасафина
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Pinus nigra ssp. pallasiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 10:52 ΠΜ MSK

Τόπος

Алушта (Google, OSM)
Diplotaxis tenuifolia - Photo (c) Antonio Rico García, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Antonio Rico García
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Diplotaxis tenuifolia, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 01:52 ΜΜ MSK
Potentilla micrantha - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Potentilla micrantha, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:46 ΜΜ MSK
Crocus angustifolius - Photo (c) Drew Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Crocus angustifolius, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 12:10 ΜΜ MSK
Crocus angustifolius - Photo (c) Drew Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Crocus angustifolius, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 01:34 ΜΜ MSK
Crocus angustifolius - Photo (c) Drew Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Crocus angustifolius, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 02:34 ΜΜ MSK
Crocus angustifolius - Photo (c) Drew Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Crocus angustifolius, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xander_knysh

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:05 ΜΜ MSK
Crocus tauricus - Photo (c) bloomingrass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bloomingrass
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Crocus tauricus, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023
Crocus pallasii - Photo (c) Еlena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Еlena
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Crocus pallasii, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκιά (Ficus carica)

Παρατηρητής

hellpers961

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 12:47 ΜΜ MSK

Τόπος

Курортное (Google, OSM)

Ετικέτες

Συκιά - Photo (c) richardpatters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Συκιά (Ficus carica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellpers961

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 06:07 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Euphorbia rigida - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Euphorbia rigida, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellpers961

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 07:23 ΜΜ MSK

Τόπος

Курортное (Google, OSM)

Ετικέτες

Catalpa bignonioides - Photo (c) Matthew Herron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Herron
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Catalpa bignonioides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δειλινό (Mirabilis jalapa)

Παρατηρητής

hellpers961

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 02:06 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Δειλινό - Photo (c) rsalgadogarciglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rsalgadogarciglia
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Δειλινό (Mirabilis jalapa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellpers961

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 02:04 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Ακακία Κωνσταντινουπόλεως - Photo (c) jakebuller-young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Ακακία Κωνσταντινουπόλεως (Albizia julibrissin)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023
Crocus pallasii - Photo (c) Еlena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Еlena
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Crocus pallasii, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 11:00 ΠΜ MSK
Helichrysum arenarium - Photo (c) Богданович Светлана, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Богданович Светлана
Η ταυτότητα του χρήστη lenatara: Helichrysum arenarium, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 21671