Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverdabomb

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 03:08 ΜΜ EDT
Nelumbo nucifera - Photo (c) Inessa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Inessa
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Nelumbo nucifera, Ένα μέλος του Πρωτεώδη (Τάξη Proteales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverdabomb

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 03:08 ΜΜ EDT
Nelumbo lutea - Photo (c) liz west, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Nelumbo lutea, Ένα μέλος του Πρωτεώδη (Τάξη Proteales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skyhammer

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 05:15 ΜΜ EDT
Narceus americanus - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Narceus americanus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverdabomb

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 03:08 ΜΜ EDT
Nelumbo nucifera - Photo (c) Inessa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Inessa
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Nelumbo nucifera, Ένα μέλος του Πρωτεώδη (Τάξη Proteales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverdabomb

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 02:36 ΜΜ EDT
Sagittaria latifolia - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Sagittaria latifolia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος Ο Συριακός (Hibiscus syriacus)

Παρατηρητής

ziggylu

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 07:56 ΠΜ EDT
Ιβίσκος - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcgregory

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Charlottesville (Google, OSM)
Dolomedes tenebrosus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Dolomedes tenebrosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estaengl

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 03:40 ΜΜ EDT
Xanthotype urticaria - Photo (c) castanea, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by castanea
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Xanthotype urticaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyellivc

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:21 ΜΜ EDT
Eupithecia miserulata - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Eupithecia miserulata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindy852

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 02:59 ΜΜ EDT
Phlox - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Γένος Phlox, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverdabomb

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 03:07 ΜΜ EDT
Elephantopus - Photo (c) Dennis White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dennis White
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Γένος Elephantopus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverdabomb

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:12 ΠΜ EDT
Lobelia inflata - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Ireland
Η ταυτότητα του χρήστη lemasney: Lobelia inflata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12