Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitg16

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 01:08 ΜΜ GMT
Zonocerus variegatus - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Zonocerus variegatus, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turritopsis34

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:30 ΠΜ GMT
Agama picticauda - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Agama picticauda, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aabcdp

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 04:22 ΜΜ GMT
Agama africana - Photo ALAN SCHMIERER, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Agama africana, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_groul

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 10:27 ΠΜ GMT
Agama africana - Photo ALAN SCHMIERER, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Agama africana, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_groul

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 01:52 ΜΜ GMT
Agama africana - Photo ALAN SCHMIERER, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Agama africana, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:06 ΜΜ CET
Agama africana - Photo ALAN SCHMIERER, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Agama africana, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:03 ΜΜ CET
Agama africana - Photo ALAN SCHMIERER, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Agama africana, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suemilks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019

Τόπος

Afienya, Ghana (Google, OSM)

Ετικέτες

Agama picticauda - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyran Leeker
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Agama picticauda, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 11:32 ΠΜ GMT
Trachylepis paucisquamis - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nik Borrow
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Trachylepis paucisquamis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 08:11 ΜΜ GMT
Naja guineensis - Photo (c) mlanguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mlanguy
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Naja guineensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaudzungwa

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:06 ΜΜ GMT
Brachyalestes imberi - Photo (c) turnercichlid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by turnercichlid
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Brachyalestes imberi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaudzungwa

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:10 ΠΜ GMT
Afrixalus dorsalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Afrixalus dorsalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 07:23 ΠΜ GMT

Περιγραφή

Found dead on a path of the village

Atractaspis aterrima - Photo (c) Dérozier Violette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dérozier Violette
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Atractaspis aterrima, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 07:23 ΠΜ GMT

Περιγραφή

Found dead on a path of the village

Atractaspididae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Οικογένεια Atractaspididae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginawalsh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2018 01:58 ΜΜ GMT
Brycinus macrolepidotus - Photo (c) Blair Chen แบลร์, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Brycinus macrolepidotus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginawalsh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2018 07:54 ΜΜ GMT
Brycinus macrolepidotus - Photo (c) Blair Chen แบลร์, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Brycinus macrolepidotus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginawalsh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2018 04:53 ΜΜ GMT
Brienomyrus - Photo (c) Rob Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Γένος Brienomyrus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginawalsh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 06:56 ΜΜ GMT
Isichthys henryi - Photo (c) Rob Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Isichthys henryi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginawalsh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2018 06:27 ΜΜ GMT
Isichthys henryi - Photo (c) Rob Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Isichthys henryi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginawalsh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2018 03:48 ΜΜ +01
Isichthys henryi - Photo (c) Rob Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Isichthys henryi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginawalsh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2018 04:25 ΜΜ GMT
Brienomyrus - Photo (c) Rob Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Γένος Brienomyrus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomjamonneau

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 02:51 ΜΜ GMT
Naja - Photo (c) Gert Jan Verspui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gert Jan Verspui
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Γένος Naja, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barot

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 11:54 ΠΜ GMT
Hyperolius guttulatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Hyperolius guttulatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaudzungwa

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 05:42 ΜΜ GMT
Amnirana parva - Photo (c) Frederic Griesbaum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederic Griesbaum
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Amnirana parva, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natan_huberson

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 10:36 ΜΜ GMT
Hemidactylus mabouia - Photo (c) Alexandre Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Hemidactylus mabouia, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginawalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 09:12 ΠΜ WAT
Brycinus macrolepidotus - Photo (c) Blair Chen แบลร์, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Brycinus macrolepidotus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginawalsh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 10:28 ΠΜ WAT
Brycinus macrolepidotus - Photo (c) Blair Chen แบลร์, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Brycinus macrolepidotus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginawalsh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2012 03:04 ΜΜ WAT
Brycinus schoutedeni - Photo (c) Gina Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gina Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Brycinus schoutedeni, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisahester

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 01:35 ΜΜ GMT
Crotaphopeltis hotamboeia - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Crotaphopeltis hotamboeia, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngltaylor

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 11:34 ΠΜ GMT

Περιγραφή

Abundant in river littoral zone

Pachymelania byronensis - Photo (c) David Kouman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Kouman
Η ταυτότητα του χρήστη lekoums: Pachymelania byronensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1250