Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peacevaleconservancy

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 09:51 ΠΜ SAST
Hystrix africaeaustralis zuluensis - Photo (c) Ryan van Huyssteen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Ryan van Huyssteen
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Hystrix africaeaustralis ssp. zuluensis, Ένα μέλος του Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου (Hystrix africaeaustralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peacevaleconservancy

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 09:51 ΠΜ SAST
Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου (Hystrix africaeaustralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peacevaleconservancy

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:19 ΠΜ SAST
Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου (Hystrix africaeaustralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leko_mkhize

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:43 ΠΜ SAST
Aepyceros melampus melampus - Photo (c) Cyrus Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cyrus Li
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Aepyceros melampus ssp. melampus, Ένα μέλος του Ιμπάλα (Aepyceros melampus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peacevaleconservancy

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 06:50 ΜΜ SAST
Thryonomys swinderianus - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Thryonomys swinderianus, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaine49

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:14 ΜΜ SAST
Chlorocebus pygerythrus pygerythrus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Chlorocebus pygerythrus ssp. pygerythrus, Ένα μέλος του Κοινό Βέρβετ (Chlorocebus pygerythrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερομανγκούστα (Atilax paludinosus)

Παρατηρητής

sambulomhlongo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:52 ΠΜ SAST
Νερομανγκούστα - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Νερομανγκούστα (Atilax paludinosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmckibbin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:05 ΠΜ SAST
Thryonomys swinderianus - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Thryonomys swinderianus, Ένα μέλος του Υστρικόμορφα (Υποτάξη Hystricomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert2703

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 07:24 ΠΜ SAST
Ραβδωτή Μανγκούστα - Photo (c) Ray Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ray Turnbull
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Ραβδωτή Μανγκούστα (Mungos mungo)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτή Μανγκούστα (Herpestes sanguineus)

Παρατηρητής

errol-d

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:20 ΜΜ SAST
Λεπτή Μανγκούστα - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Λεπτή Μανγκούστα (Herpestes sanguineus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Philantomba monticola bicolor - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Philantomba monticola ssp. bicolor, Ένα μέλος του Μπλε Ντουίκερ (Philantomba monticola)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτή Μανγκούστα (Herpestes sanguineus)

Παρατηρητής

errol-d

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:20 ΜΜ SAST
Galerella sanguinea - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Galerella sanguinea [inactive], Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cati

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021

Τόπος

21 Caefron Avenue (Google, OSM)

Περιγραφή

Monkey dead on electrical wires by telephone pole. Seen following storm with high winds and heavy rainfall.

Κοινό Βέρβετ - Photo (c) rickpower88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rickpower88
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Κοινό Βέρβετ (Chlorocebus pygerythrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presha

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:32 ΜΜ SAST
Chlorocebus pygerythrus pygerythrus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Chlorocebus pygerythrus ssp. pygerythrus, Ένα μέλος του Κοινό Βέρβετ (Chlorocebus pygerythrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tunziniinat

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:18 ΜΜ SAST

Τόπος

Kloof View Road (Google, OSM)
Hystrix africaeaustralis africaeaustralis - Photo (c) _3foxes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by _3foxes
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Hystrix africaeaustralis ssp. africaeaustralis, Ένα μέλος του Ακανθόχοιρος Του Ακρωτηρίου (Hystrix africaeaustralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ύραξ Των Βράχων (Procavia capensis)

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:08 ΠΜ SAST
Ύραξ Των Βράχων - Photo (c) D Diller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by D Diller
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Ύραξ Των Βράχων (Procavia capensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakemankzn

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:16 ΠΜ SAST
Epomophorus wahlbergi - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Epomophorus wahlbergi, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερομανγκούστα (Atilax paludinosus)

Παρατηρητής

erwinsieben

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:16 ΜΜ SAST
Νερομανγκούστα - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Νερομανγκούστα (Atilax paludinosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερομανγκούστα (Atilax paludinosus)

Παρατηρητής

presha

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:39 ΜΜ SAST
Νερομανγκούστα - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Νερομανγκούστα (Atilax paludinosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretburger

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:56 ΜΜ SAST
Κοινό Βέρβετ - Photo (c) rickpower88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rickpower88
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Κοινό Βέρβετ (Chlorocebus pygerythrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretburger

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:50 ΠΜ SAST
Κοινό Βέρβετ - Photo (c) rickpower88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rickpower88
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Κοινό Βέρβετ (Chlorocebus pygerythrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presha

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:43 ΜΜ SAST
Connochaetes taurinus taurinus - Photo (c) Ashlee Cribb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashlee Cribb
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Connochaetes taurinus ssp. taurinus, Ένα μέλος του Catoblepas (Connochaetes taurinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wint

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:32 ΠΜ SAST
Ιμπάλα - Photo (c) Cyrus Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cyrus Li
Η ταυτότητα του χρήστη leighrich: Ιμπάλα (Aepyceros melampus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23