Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samnelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 08:22 ΠΜ PST
Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο - Photo Shenandoah  National Park, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο (Zonotrichia albicollis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 02:57 ΜΜ PDT
Anarhynchus nivosus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Anarhynchus nivosus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamfromcalgary

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 12:00 ΜΜ MDT
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamfromcalgary

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 12:53 ΜΜ MDT
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) Christian Nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Nunes
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

chrisearley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 03:04 ΜΜ PDT
Αργυροπούλι - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisearley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 03:04 ΜΜ PDT
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisearley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 07:15 ΜΜ PDT
Λεπτόραμφος Κέπφος - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Λεπτόραμφος Κέπφος (Uria aalge)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris1929

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 04:05 ΜΜ EDT
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Photo (c) silvertop41, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

chris1929

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 03:39 ΜΜ EDT
Στεφανοπρίστης - Photo (c) Jason Stovin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Stovin
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris1929

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 05:32 ΜΜ EDT
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notoriouslig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

keerthipriyap

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:21 ΜΜ CDT
Καφέ Πελεκάνος - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlseman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 03:19 ΜΜ CDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)

Παρατηρητής

davidrscott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 04:31 ΜΜ MDT
Ασπρομέτωπη Χήνα - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 02:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Bay Lake, FL, USA (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 01:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Bay Lake, FL, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis1728

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 10:36 ΠΜ CST
Phainopepla nitens - Photo (c) Lee Hoy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Phainopepla nitens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 08:28 ΠΜ PDT
Arenaria melanocephala - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Arenaria melanocephala, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patchouliknowledge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 05:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

one of my favorite species

Polioptila caerulea - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Polioptila caerulea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis1728

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 04:02 ΜΜ CST
Certhia americana - Photo (c) Cynthia Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cynthia Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Certhia americana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgmz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 10:35 ΠΜ CST

Περιγραφή

Parvadas enormes , más de 100 individuos revueltos con Tordo Sargento y Tordo Ojos Rojos

Xanthocephalus xanthocephalus - Photo (c) jim22lawrence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Xanthocephalus xanthocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerondeckert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 12:41 ΜΜ MST
Spinus psaltria - Photo (c) lisak1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Spinus psaltria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

camerondeckert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 12:43 ΜΜ MST
Λιβαδοσφυριχτής - Photo (c) world_lineage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by world_lineage
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

chalax91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 05:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Time: 14:58, 27°C, Feels Like 27°C, Partly Cloudy, SSW Wind 5 kph, Humidity 45%, Dew Point 14°C, Pressure Falling 1017.3 mb, UV Index 1; Sheffield Towne Weather Station (KILSCHAU41)

Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) Tom Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

abodden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 10:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Male and female, Rear two birds,

Στεφανοπρίστης - Photo (c) Jason Stovin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Stovin
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abodden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 10:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Bird in the foreground

Bucephala albeola - Photo (c) ivanparr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ivanparr
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

kailh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:45 ΜΜ PDT
Ερμητική Τσίχλα - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 12:05 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 12:05 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgmz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 10:44 ΠΜ CST

Περιγραφή

Dos individuos fueron observados con Alumnos de la UAM-L y el Dr. R.List

Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη ldjaffe: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 547