Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

leanne_d

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 11:16 ΠΜ AEDT
Australozonitis tricolor - Photo (c) Irene Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irene Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Australozonitis tricolor, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2018 11:18 ΜΜ AEDT
Sericesthis nigrolineata - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Sericesthis nigrolineata, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tans_habitats

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 08:40 ΜΜ AEDT
Sessinia punctum - Photo (c) Ernst Weiher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ernst Weiher
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Sessinia punctum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tans_habitats

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 08:59 ΜΜ AEDT
Tanychilus - Photo (c) Matt Tudor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tudor
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Tanychilus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

tans_habitats

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 09:57 ΜΜ AEDT
Μηλολονθίνες - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grampianshiker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 01:53 ΜΜ AEDT
Phyllotocus - Photo (c) Jenny West, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny West
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Phyllotocus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikef

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 04:15 ΜΜ AEDT
Eurychelus marmoratus - Photo (c) RikeF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by RikeF
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Eurychelus marmoratus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidreh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 09:54 ΜΜ AEDT
Acrossidius - Photo (c) Edithvale-Australia Insects and Spiders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edithvale-Australia Insects and Spiders
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Acrossidius, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

skyeryder

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:19 ΜΜ AEST
Μηλολονθίνες - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecee

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 04:24 ΜΜ AEST

Περιγραφή

3mm

Aphodiinae - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Υποοικογένεια Aphodiinae, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 02:59 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Unsure. Female?

Cheiroplatys - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Cheiroplatys, Ένα μέλος του Πεντοδοντίνοι (Φυλή Pentodontini)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russula

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2016 11:28 ΠΜ AWST

Περιγραφή

@borisb can you give me an idea what this might be please

Australozonitis seminigra - Photo (c) Laurie Cookson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laurie Cookson
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Australozonitis seminigra, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 09:45 ΜΜ AEDT
Homotrysis macleayi - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Homotrysis macleayi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 09:47 ΜΜ AEST
Homotrysis - Photo (c) Matt Tudor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tudor
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Homotrysis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 08:15 ΜΜ AWST
Heteronyx - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Heteronyx, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn_arts

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:50 ΜΜ AEST
Heteronyx - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Heteronyx, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belindajr

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 07:52 ΜΜ AEST
Heteronyx - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Heteronyx, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clancy_lester

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 08:06 ΜΜ AEDT
Carabidae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 11:36 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Tanychilus - Photo (c) Matt Tudor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tudor
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Tanychilus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Cryptarcha ? australis.

Cryptarcha - Photo (c) Kevin Gielen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Gielen
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Cryptarcha, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:19 ΜΜ AEDT
Homotrysis macleayi - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Homotrysis macleayi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kawpaw

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 11:58 ΠΜ AEDT
Liparetrini - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Φυλή Liparetrini, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triplett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 10:51 ΜΜ AEDT
Euomma lateralis - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Euomma lateralis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_michael49

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 03:24 ΜΜ AEDT
Automolius depressus - Photo (c) Samuel Driyanto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samuel Driyanto
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Automolius depressus, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 09:43 ΜΜ AEDT
Copidita baldiensis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Copidita baldiensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 11:23 ΜΜ AEDT
Tanychilus - Photo (c) Matt Tudor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tudor
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Tanychilus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 09:07 ΜΜ AEDT
Tanychilus - Photo (c) Matt Tudor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tudor
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Tanychilus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:44 ΜΜ AEDT
Heteronyx - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Heteronyx, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinkopp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 10:10 ΜΜ AEDT
Homotrysis - Photo (c) Matt Tudor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tudor
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Homotrysis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bootown-beginners

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 09:54 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Telura - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη lauriecookson: Γένος Telura, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1892