Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοειδή (Οικογένεια Betulaceae)

Παρατηρητής

horticulturallad

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 09:44 ΠΜ CDT
Corylus cornuta - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Corylus cornuta, Ένα μέλος του Φουντουκιά (Γένος Corylus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jturczyk

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 01:58 ΜΜ CDT

Τόπος

King, WI, USA (Google, OSM)
Uvularia sessilifolia - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Uvularia sessilifolia, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunter_strapon

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 11:38 ΠΜ CDT
Allium tricoccum - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Σύνθετο Allium tricoccum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maiachia

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:49 ΠΜ CDT
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Besset
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonishgiant

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 07:00 ΜΜ CDT

Τόπος

Stevens Point (Google, OSM)
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Besset
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

gabriel1471

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 04:32 ΜΜ CST
Quercus bicolor - Photo (c) Jean-Pol GRANDMONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Quercus bicolor, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kolkill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 04:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This thing was huge. Spotted it from a ways away.

Bombus impatiens - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beelzeborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 10:52 ΠΜ CDT
Hyla versicolor - Photo (c) Matthew Drollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Drollinger
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Σύνθετο Hyla versicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lordoftheland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 02:31 ΜΜ CDT
Carpinus caroliniana - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwayne Estes
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Carpinus caroliniana, Ένα μέλος του Καρπίνος (Γένος Carpinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

flusap

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:15 ΜΜ CDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flusap

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:19 ΜΜ CDT
Calvatia gigantea - Photo (c) Krystelle Denis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Krystelle Denis
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Calvatia gigantea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aravisb

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 02:13 ΜΜ CDT

Τόπος

Watertown (Google, OSM)
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)

Παρατηρητής

aravisb

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 02:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Watertown (Google, OSM)
Ακρίδες - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

sorsor_7

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 08:50 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Saw this clover at the Highway 18 Outdoor Theatre in Jefferson, Wisconsin. There was a good amount of these plants at the drive-in theater.

It was getting dark, so please bear with the slightly fuzzy photos. The 4th and 5th images were taken with a flash to make the images more clear, but the colors are a little off in those two.

Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:39 ΠΜ CDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

s217

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 06:43 ΠΜ CDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

rock-knoll

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 08:20 ΠΜ CDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilpersm

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 05:59 ΜΜ CDT

Τόπος

Eagle, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Two seem to be calling. Prairie section of Kettle Moraine State Forest.

Αμερικάνικος Σταχτογερανός - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Αμερικάνικος Σταχτογερανός (Antigone canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilpersm

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 06:14 ΜΜ CDT

Περιγραφή

In a prairie section of Kettle Moraine State Forest. A sign indicates this is the dominant oak species here.

Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Quercus macrocarpa, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacey380

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 05:02 ΜΜ CDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

jedililou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 10:29 ΠΜ CDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) Teresa Murr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teresa Murr
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunter_strapon

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 11:38 ΠΜ CDT
Allium tricoccum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Allium tricoccum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnasi

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 02:52 ΜΜ CDT
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκή Ιτιά (Salix alba)

Παρατηρητής

lexijanine

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:06 ΜΜ CDT
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexijanine

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:28 ΜΜ CDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coltonlemke

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 02:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Large tree. Between 60-70 feet tall.

Pinus banksiana - Photo (c) pampoum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Pinus banksiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

jeffwolski523

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 04:28 ΜΜ CDT
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

macy_sander

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:15 ΜΜ CDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmullen97

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 04:29 ΜΜ CDT
Betula papyrifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dezene Huber
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Betula papyrifera, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnirole

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 04:59 ΜΜ CDT
Thamnophis sirtalis - Photo (c) davev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by davev
Η ταυτότητα του χρήστη laurat7: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 44