Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jj_mcluckie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 11:20 ΠΜ CDT
Liatris spicata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dale Knox
Η ταυτότητα του χρήστη larry_hodak: Liatris spicata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelmc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:15 ΜΜ CDT
Solidago riddellii - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Faulkner
Η ταυτότητα του χρήστη larry_hodak: Solidago riddellii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelmc

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 01:03 ΜΜ CDT
Quercus bicolor - Photo (c) Jean-Pol GRANDMONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη larry_hodak: Quercus bicolor, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelmc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 01:43 ΜΜ CDT
Chelone glabra - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη larry_hodak: Chelone glabra, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureenclare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 04:14 ΜΜ CDT
Solidago patula - Photo (c) dbond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη larry_hodak: Solidago patula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5