Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mullan15

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 06:28 ΜΜ GMT
Melosira - Photo (c) Vicente Franch Meneu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vicente Franch Meneu
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Melosira, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

mullan15

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 06:41 ΜΜ GMT
Διάτομα - Photo (c) pali_nalu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calidrisalba1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:32 ΜΜ CET
Naviculales - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Τάξη Naviculales, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calidrisalba1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:45 ΜΜ CET
Tabellaria - Photo (c) Luke Chlastawa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Chlastawa
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Tabellaria, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

calidrisalba1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:47 ΜΜ CET
Χλωρόφυτα - Photo (c) Aleksandr Novikov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Novikov
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calidrisalba1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:16 ΜΜ CET
Eunotia - Photo (c) MikeN, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MikeN
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Eunotia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easy_to_distinguish

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:30 ΜΜ CST

Περιγραφή

collected ~3 days before observing
habitat: upper tide pool with rocks and lots of macroalgae

Achnanthes - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Achnanthes, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demonishia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 10:09 ΜΜ +10
Navicula - Photo (c) memery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memery
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Navicula, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easy_to_distinguish

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:30 ΜΜ CST

Περιγραφή

collected ~3 days before observing
habitat: upper tide pool with rocks and lots of macroalgae

Gomphonemataceae - Photo (c) karolinabrylka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Οικογένεια Gomphonemataceae, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrey_novgorodsky

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:35 ΜΜ EET

Περιγραφή

in a forest stream

Pinnularia - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Pinnularia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carloss17rochaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 05:37 ΜΜ CST

Τόπος

Actopan, Ver., MX (Google, OSM)
Naviculales - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Τάξη Naviculales, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carloss17rochaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:45 ΜΜ CST

Τόπος

Actopan, Ver., MX (Google, OSM)
Naviculales - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Τάξη Naviculales, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

calidrisalba1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:00 ΜΜ CET
Νηματώδη - Photo (c) David Cappaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Cappaert
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Νηματώδη (Συνομοταξία Nematoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calidrisalba1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 10:54 ΜΜ CET
Hantzschia - Photo (c) pliebrecht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Hantzschia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calidrisalba1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:18 ΜΜ CET
Hantzschia - Photo (c) pliebrecht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Hantzschia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calidrisalba1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:18 ΜΜ CET
Hantzschia - Photo (c) pliebrecht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Hantzschia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calidrisalba1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:21 ΜΜ CET
Hantzschia - Photo (c) pliebrecht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Hantzschia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calidrisalba1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 11:23 ΜΜ CET
Ulnaria - Photo (c) Seth Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Ulnaria, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easy_to_distinguish

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 04:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

collected the day before
habitat: a natural pool with lots of Typha sp. and some Potamogeton crispu

Epithemia gibba - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Epithemia gibba, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easy_to_distinguish

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 04:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

collected the day before
habitat: a natural pool with lots of Typha sp. and some Potamogeton crispu

Epithemia gibba - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Epithemia gibba, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easy_to_distinguish

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 04:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

collected the day before
habitat: a natural pool with lots of Typha sp. and some Potamogeton crispu

Epithemia gibba - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Epithemia gibba, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmiller23

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Slide not prepped by me

Cymbella - Photo (c) Davide G. Borin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide G. Borin
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Cymbella, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmiller23

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Slide not prepped by me

Didymosphenia geminata - Photo (c) Lane Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lane Allen
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Didymosphenia geminata, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randrudland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 03:32 ΜΜ PST

Περιγραφή

FRESHWATER POND SAMPLES

Stauroneis - Photo (c) gosiamahoney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Stauroneis, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

pitichou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 07:48 ΜΜ CET
Ζωή - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam1420

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 02:04 ΜΜ EST

Τόπος

Whitby, ON, Canada (Google, OSM)
Meridion - Photo (c) Olivia Tidwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olivia Tidwell
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Meridion, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

jsthnk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 07:48 ΜΜ EST
Ζωή - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnold1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 09:28 ΠΜ EST

Περιγραφή

Mag. 400x

  • A pond-side water sample (retentate) was taken on 01/06/2024 using a 10µ dip net to enrich for microorganisms. (The shoreline had a layer of ice about 1/4" thick that needed to be breached in order to accommodate the dipnet. The retentate contained a lot of sediment due to the shallow depth and disturbance caused by the net.) Air temp 35F.

Individual, 95µ L x 22µ, striae density 8/10µ. Colony of 4 individuals gliding as a single unit.
Third encounter with this taxon. Found in two local ponds: https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&taxon_id=1402779&user_id=mnold1&verifiable=any. For more information, go to https://diatoms.org/species/pinnularia-socialis (Many thanks to iNatter laneallen for this link.)

Pinnularia socialis - Photo (c) MikeN, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MikeN
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Pinnularia socialis, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nate_sabo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 02:00 ΜΜ CST
Pinnularia - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Pinnularia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam1420

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 02:04 ΜΜ EST

Τόπος

Whitby, ON, Canada (Google, OSM)
Meridion - Photo (c) Olivia Tidwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olivia Tidwell
Η ταυτότητα του χρήστη laneallen: Γένος Meridion, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2512