Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickboyce

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:23 ΜΜ EDT
Maianthemum racemosum - Photo (c) Emily Scherer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emily Scherer
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickboyce

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:50 ΜΜ EDT
Polymnia canadensis - Photo (c) Jack in the Pulpit, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jack in the Pulpit
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Polymnia canadensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 01:27 ΜΜ EDT
Nabalus - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Γένος Nabalus, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

potatocthulhu

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 10:25 ΠΜ EDT
Tradescantia subaspera - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Tradescantia subaspera, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisabel

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 03:19 ΜΜ EDT
Narceus americanus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Σύνθετο Narceus americanus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickboyce

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 03:00 ΜΜ EDT
Geum canadense - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Geum canadense, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny_w

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 03:18 ΜΜ EDT
Nerodia sipedon - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Nerodia sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njetmolotoff

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 10:14 ΠΜ EDT
Equisetum hyemale - Photo (c) perfrankpoulsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Equisetum hyemale, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickboyce

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:21 ΜΜ EDT
Cryptotaenia canadensis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Cryptotaenia canadensis, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickboyce

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:26 ΜΜ EDT
Blephilia hirsuta - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Blephilia hirsuta, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickboyce

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:33 ΜΜ EDT
Tradescantia subaspera - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Tradescantia subaspera, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickboyce

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:41 ΜΜ EDT
Pilea pumila - Photo (c) aljnrn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Pilea pumila, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickboyce

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 03:11 ΜΜ EDT
Equisetum hyemale - Photo (c) perfrankpoulsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Equisetum hyemale, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny_w

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 02:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very large

Narceus americanus - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Narceus americanus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atide

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 09:15 ΠΜ EDT
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Φτελιά (Ulmus rubra)

Παρατηρητής

nepenthes17

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 05:03 ΜΜ EDT
Κόκκινη Φτελιά - Photo (c) Zihao Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Zihao Wang
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Κόκκινη Φτελιά (Ulmus rubra)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ildikorab

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Wisteria frutescens - Photo (c) abelkinser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Wisteria frutescens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emerlee

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:28 ΠΜ EDT
Houstonia purpurea - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Houstonia purpurea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

emerlee

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:00 ΠΜ EDT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

jonsoos

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 12:40 ΜΜ EDT
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holly_adomitis

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 01:26 ΜΜ EDT
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganrtj

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 01:30 ΜΜ EDT
Melilotus - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Γένος Melilotus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megamax

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:26 ΜΜ EDT
Desmodium - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Γένος Desmodium, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megamax

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 06:06 ΜΜ EDT
Sanicula canadensis - Photo (c) Holly Amato, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Holly Amato
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Sanicula canadensis, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny_w

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 02:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

DOR

Plestiodon - Photo (c) Spark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Spark
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Γένος Plestiodon, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny_w

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:10 ΜΜ EDT
Plestiodon laticeps - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Plestiodon laticeps, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megamax

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:41 ΜΜ EDT
Actaea pachypoda - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Actaea pachypoda, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megamax

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:37 ΜΜ EDT
Cystopteris protrusa - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Cystopteris protrusa, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megamax

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 05:34 ΜΜ EDT
Tradescantia subaspera - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Tradescantia subaspera, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megamax

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:54 ΜΜ EDT
Actaea racemosa - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laddercorn: Actaea racemosa, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3067