Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

scalabotes

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Novosibirsk, RU (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

eashumikhina

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:46 ΜΜ +05
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

scalabotes

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 08:47 ΜΜ +07
Καπακλής - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

zakhar

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 08:08 ΜΜ +07

Περιγραφή

В заводях жили озёрные лягушки. При приближении к ним прыгали в воду и ныряли. Через некоторое время амфибии всплывали, приближались к берегу. Затем вылезали на сушу. Часто лягушки сидели в воде парами. Самец и более крупная самка. В некоторых заводях лягушки квакали. Стоит заквакать одному самцу, песню подхватывают другие.

Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

senri

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 12:38 ΠΜ +03
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sim15

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 05:09 ΜΜ ADT

Τόπος

Gansu, CN (Google, OSM)
Tropidophis melanurus - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Tropidophis melanurus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

kosienkov_konstantin

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 05:29 ΜΜ MSK
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

kosienkov_konstantin

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 06:17 ΜΜ MSK
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2005 01:09 ΜΜ +04

Περιγραφή

Caucasian Wood Frog (Rana macrocnemis) at Bakuriani, Republic of Georgia. Photographed on 10 July 2005

Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

dari3

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kęstutis
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 02:04 ΜΜ +06
Λιμνόφιδο - Photo (c) Lennart Hudel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lennart Hudel
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

kevindepagter

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 11:35 ΠΜ UTC
Λιμνόφιδο - Photo (c) Lennart Hudel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lennart Hudel
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Large Whip Snake (Dolichophis caspius)

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2002
Έφιος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Large Whip Snake (Dolichophis caspius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:43 ΠΜ +07
Rana arvalis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Rana arvalis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 03:31 ΜΜ +07
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebajee

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 05:48 ΜΜ +07

Τόπος

Altai, RU (Google, OSM)
Rana arvalis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Rana arvalis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

kuzmenckin

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2009 12:12 ΜΜ HST
Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darya_vasileva

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2017 03:56 ΜΜ +13
Rana arvalis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Rana arvalis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana-fomicheva

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 03:40 ΜΜ HST
Rana arvalis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Rana arvalis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

evgenyboginsky

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2009 11:25 ΠΜ +07

Περιγραφή

Пруд Чауриха

Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

yakow_lubthenco

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 12:00 ΜΜ HST
Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zyablintseva_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 03:31 ΜΜ HST
Rana arvalis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Rana arvalis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitrydubikovskiy

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 11:43 ΠΜ HST
Rana arvalis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Rana arvalis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

rus_strannik

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 02:36 ΜΜ +13
Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oksana_serikova

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 07:11 ΠΜ +07

Περιγραφή

Лягушка забралась в глубокий погреб, из гаража от куда не было выхода. И зимовала там. Момент перед выпуском.

Rana arvalis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Rana arvalis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

antonrezvyi

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2010
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

aves7

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 12:38 ΜΜ UTC
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 01:10 ΜΜ +07

Ετικέτες

Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alzov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 05:52 ΜΜ +07
Rana arvalis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Rana arvalis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

pavel100

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 04:56 ΜΜ +07
Ακτίτης - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη lada_l: Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 39