Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awaysick

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 02:29 ΜΜ EDT
Hybomitra - Photo (c) anthony brooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by anthony brooks
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Γένος Hybomitra, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmburke

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:33 ΠΜ EDT

Περιγραφή

BB8698

Dissosteira carolina - Photo (c) Liam Ragan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam Ragan
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Dissosteira carolina, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regornotpul

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 02:04 ΜΜ EDT
Xylota segnis - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Xylota segnis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

superbloomsara

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) NobbiP, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeandbonniebrais

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:52 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος - Photo (c) krisscully, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος (Circus hudsonius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamestt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 10:59 ΠΜ EST
Larus argentatus × marinus - Photo (c) Brennan Obermayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brennan Obermayer
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Larus argentatus × marinus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamestt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2014 09:53 ΠΜ EST
Larus argentatus × marinus - Photo (c) Brennan Obermayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brennan Obermayer
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Larus argentatus × marinus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamestt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2015 02:32 ΜΜ EST
Larus argentatus × marinus - Photo (c) Brennan Obermayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brennan Obermayer
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Larus argentatus × marinus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetwellcwf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 05:31 ΜΜ EDT
Cygnus - Photo (c) Austin 0201, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Austin 0201
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Γένος Cygnus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krosswood

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 11:38 ΠΜ CEST

Τόπος

Wildseemoor (Google, OSM)
Calocera viscosa - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Calocera viscosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

krosswood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 05:23 ΜΜ CEST

Τόπος

Ιδιωτικό
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

tomwheatley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 03:27 ΜΜ EST

Περιγραφή

Estimated total about 100-125. Photo shows about 60-65.

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Παρατηρητής

awaysick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 10:12 ΠΜ EST

Περιγραφή

Adjusted colour on a few photos. It was a snowy dark day.

Κοκκινοβουτηχτάρι - Photo (c) kha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kha
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaliya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 03:39 ΜΜ EST
Accipiter - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Γένος Accipiter, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeandbonniebrais

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 12:16 ΜΜ EST

Τόπος

Bath, ON, Canada (Google, OSM)
Spizelloides arborea - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Spizelloides arborea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awaysick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 03:37 ΜΜ EST
Larus argentatus × marinus - Photo (c) Brennan Obermayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brennan Obermayer
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Larus argentatus × marinus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

nicholaslaan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 02:04 ΜΜ EDT
Μεγακήρυλος - Photo (c) Rand Rudland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rand Rudland
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceripley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 05:37 ΜΜ EDT
Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα (Calidris pusilla)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmackenzie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 01:00 ΜΜ EDT
Doellingeria umbellata - Photo (c) Matthias Buck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthias Buck
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Doellingeria umbellata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 10:30 ΠΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

A Big-headed Fly?

Tiny, about 1.5 mm to 2 mm long, at Symphyotrichum sp.

Engaged in ovipostion?

Pipunculidae - Photo (c) Paul Bowyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Bowyer
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Οικογένεια Pipunculidae, Ένα μέλος του Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losuho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 02:37 ΜΜ EST
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

jaliya

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 11:44 ΠΜ EST
Χιονογερακίνα - Photo (c) Rick Leche - Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy_bill

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:31 ΠΜ EDT
Oenothera biennis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Oenothera biennis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

bruceelliott

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:28 ΠΜ EDT
Χιονογερακίνα - Photo (c) Rick Leche - Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awaysick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 11:37 ΠΜ EST
Anser caerulescens atlanticus - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Anser caerulescens ssp. atlanticus, Ένα μέλος του Λευκόχηνα (Anser caerulescens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

chrisgrooms

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 05:31 ΜΜ EST
Καναδική Βίδρα - Photo (c) Keith Dvorsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Keith Dvorsky
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arborsphere

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 10:27 ΜΜ EDT
Elophila obliteralis - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Elophila obliteralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddnorris

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 11:51 ΠΜ EDT
Trichiotinus affinis - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Trichiotinus affinis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeandbonniebrais

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 03:39 ΜΜ EDT
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

mikeandbonniebrais

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 07:53 ΠΜ EST
Χιονογερακίνα - Photo (c) Rick Leche - Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kurthennige: Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 60