Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

yen_chan

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 02:05 PM UTC
Καρβουνιάρης - Photo (c) Sergey D, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

basova_larisa

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 07:35 AM UTC
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

sam1274

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 12:42 PM UTC

Τόπος

Sheffield S11, UK (Google, OSM)
Χρυσοβασιλίσκος - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

sam1274

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 12:01 PM UTC

Τόπος

Sheffield S11, UK (Google, OSM)
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) The Wasp Factory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:34 PM MSK
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:44 PM MSK
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

pj_costasiella

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2019

Τόπος

Castelo de Buda (Google, OSM)

Περιγραφή

Hooded crow

Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

lexig31

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:35 AM CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:45 PM +03
Ψαρόνι - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

vadim66

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2010 09:13 AM MSK
Κότσυφας - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:52 PM +03
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

johrvs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 12:05 PM GMT
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 12:40 PM CET
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

micthegravity

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 12:55 PM SAST

Περιγραφή

No sabría decir cuál es la especie, pero no parece escapar o querer volar, las alas parecen en buen estado.

Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

arantxamendoza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 07:26 PM CEST

Τόπος

Zaragoza, España (Google, OSM)
Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

pedro_soria

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:47 PM CEST
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 11:51 PM UTC

Τόπος

León, España (Google, OSM)
Phlogophora meticulosa - Photo (c) Johan Munkhagen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Phlogophora meticulosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 10:04 PM UTC

Τόπος

León, España (Google, OSM)
Δαμαλάκι - Photo (c) David Denicolò, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenspape

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 08:26 AM EEST

Τόπος

Juelsminde (Google, OSM)
Calliteara pudibunda - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Calliteara pudibunda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreytcallaghan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:51 PM CEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2011 11:20 AM UTC

Ετικέτες

Callophrys rubi - Photo (c) Konstantin Samodurov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Callophrys rubi, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul127

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 02:30 PM HST

Περιγραφή

My garden , UK

Phlogophora meticulosa - Photo (c) Johan Munkhagen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Phlogophora meticulosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simondenis142857

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:56 PM CEST

Τόπος

Épron, France (Google, OSM)
Calliteara pudibunda - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Calliteara pudibunda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

coreytcallaghan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:57 PM CEST

Τόπος

Torgau, Germany (Google, OSM)
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

coreytcallaghan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:42 PM CEST
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

coreytcallaghan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:25 PM CEST
Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

ahmad_theidiot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 04:26 PM BST
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)

Παρατηρητής

daniela_sedlakova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:31 PM UTC

Τόπος

Vinařická hora (Google, OSM)
Λύκαινα Η Φλαιάς - Photo (c) Ronald Werson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_sedlakova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:15 PM CEST
Polygonia c-album - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kupferglucke: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5018