Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creelmike

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:35 ΠΜ UTC
Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema dichotomum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krae98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 09:47 ΠΜ EST

Τόπος

Brooksville (Google, OSM)
Trichostema Sect. Trichostema - Photo (c) Robert Whiting, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Whiting
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Τμήμα Trichostema, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

ejthenatural

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:38 ΜΜ PDT
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhaveach

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:27 ΠΜ MDT
Trichostema arizonicum - Photo (c) Curren Frasch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Curren Frasch
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema arizonicum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neglected_plants

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:13 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Reintroduced in 2019

Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema dichotomum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema dichotomum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema dichotomum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedecruyenaere

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:48 ΠΜ PDT
Trichostema lanatum - Photo (c) roguebio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema lanatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema dichotomum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_maldo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 09:21 ΠΜ PDT
Trichostema parishii - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema parishii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jumboshrimp

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 02:23 ΜΜ PDT
Trichostema lanatum - Photo (c) roguebio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema lanatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jumboshrimp

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 03:26 ΜΜ PDT
Trichostema lanatum - Photo (c) roguebio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema lanatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jumboshrimp

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 03:27 ΜΜ PDT
Trichostema lanatum - Photo (c) roguebio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema lanatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mezquitesoul

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 05:24 ΜΜ PDT
Trichostema lanatum - Photo (c) roguebio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema lanatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

contrarianvulgarian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2002

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema dichotomum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

I think... The leaves smelled very fruity (pineapple?)

Trichostema lanatum - Photo (c) roguebio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema lanatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

I think... Aromatic leaves smelled fruity

Trichostema lanatum - Photo (c) roguebio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema lanatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

klupardus

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:34 ΜΜ CDT

Τόπος

Midland, TX, US (Google, OSM)
Phacelia - Photo (c) Todd Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Γένος Phacelia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

klupardus

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:42 ΜΜ CDT

Τόπος

Midland, TX, US (Google, OSM)
Phacelia - Photo (c) Todd Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Γένος Phacelia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatianaesquerra

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 05:44 ΜΜ PDT

Τόπος

Tijuana, MX-BN, MX (Google, OSM)
Trichostema lanatum - Photo (c) roguebio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema lanatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zemilia24

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 10:18 ΠΜ EDT
Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema dichotomum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:48 ΜΜ EDT
Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema dichotomum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnharper

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 01:49 ΜΜ EDT
Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema dichotomum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

livanescudero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2015 12:16 ΜΜ EST
Trichostema dichotomum - Photo (c) hakie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema dichotomum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 12:36 ΜΜ PDT
Trichostema lanatum - Photo (c) roguebio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Trichostema lanatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilford_nc

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: ehhon12

Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcana78

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 01:47 ΜΜ EST
Amelanchier arborea - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bonnie Kinder
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Amelanchier arborea, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiegagnon

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 12:41 ΜΜ EST
Diphasiastrum digitatum - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Diphasiastrum digitatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiegagnon

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 12:42 ΜΜ EST
Diphasiastrum digitatum - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Diphasiastrum digitatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

katiegagnon

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 12:42 ΜΜ EST
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 27230