Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:51 AM EDT
Hypericum gentianoides - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Hypericum gentianoides, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:53 AM EDT
Pluchea camphorata - Photo (c) Catherine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Pluchea camphorata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:57 AM EDT
Pseudognaphalium obtusifolium - Photo (c) Paweł Pieluszyński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Pseudognaphalium obtusifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:05 AM EDT
Rhexia mariana mariana - Photo (c) rdz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Rhexia mariana var. mariana, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:02 AM EDT
Euthamia caroliniana - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Euthamia caroliniana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:36 AM EDT
Solanum carolinense - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:19 AM EDT
Ludwigia alternifolia - Photo (c) Fritzflohrreynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Ludwigia alternifolia, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:15 AM EDT
Lobelia nuttallii - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Lobelia nuttallii, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:42 AM EDT
Andropogon - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Γένος Andropogon, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:46 AM EDT
Polygala curtissii - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Polygala curtissii, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:49 AM EDT
Mecardonia acuminata - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Mecardonia acuminata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:48 AM EDT
Oxalis violacea - Photo (c) walkmic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Oxalis violacea, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:01 AM EDT
Chasmanthium laxum - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Chasmanthium laxum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:08 AM EDT
Agalinis tenuifolia - Photo (c) chert_hollow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Agalinis tenuifolia, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:16 AM EDT
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:12 AM EDT
Polygala curtissii - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Polygala curtissii, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:15 AM EDT
Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Lindera benzoin, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:46 AM EDT
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:50 AM EDT
Cunila origanoides - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Cunila origanoides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:14 PM EDT
Melilotus albus - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Melilotus albus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:15 PM EDT
Symphyotrichum - Photo (c) Will Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Γένος Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:23 PM EDT
Pycnanthemum tenuifolium - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Pycnanthemum tenuifolium, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:47 PM EDT
Verbesina occidentalis - Photo (c) Fritz Flohr Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Verbesina occidentalis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboyette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:53 AM EDT
Pluchea camphorata - Photo (c) Catherine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Pluchea camphorata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboyette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:54 AM EDT
Hypericum gentianoides - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Hypericum gentianoides, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboyette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:00 AM EDT
Rhexia mariana mariana - Photo (c) rdz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Rhexia mariana var. mariana, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboyette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:07 AM EDT
Eupatorium hyssopifolium - Photo (c) Ashley Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Eupatorium hyssopifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboyette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:10 AM EDT
Lobelia puberula - Photo (c) Steven J. Baskauf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Lobelia puberula, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboyette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:11 AM EDT
Lespedeza virginica - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Lespedeza virginica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aboyette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:17 AM EDT
Lobelia nuttallii - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη kschoon: Lobelia nuttallii, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16422