Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris147

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:17 ΜΜ PDT
Gnaphosidae - Photo (c) shespider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shespider
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smilodonichthys

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:41 ΠΜ PDT
Tetragnatha - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4bonte

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:16 ΜΜ PDT
Graphopsocus cruciatus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Graphopsocus cruciatus, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

madelinehaus

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 10:08 ΠΜ PDT
Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afidnotorchids

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Montana, US (Google, OSM)
Xysticus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kikibuggirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:18 ΜΜ PDT
Hemipenthes - Photo (c) RUIZ Jean Marc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RUIZ Jean Marc
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Hemipenthes, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rupertclayton

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 01:32 ΜΜ PDT
Alleculinae - Photo (c) Jack Cochran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack Cochran
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υποοικογένεια Alleculinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melsocal

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 10:31 ΠΜ PDT
Theridion - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Theridion, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcdjcd

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 01:53 ΜΜ PDT
Araneomorphae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexus_may

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 01:56 ΜΜ PDT
Salticus scenicus - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajanulaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 02:01 ΜΜ PDT
Calyptratae - Photo (c) Observações Naturalistas | Bruno Uehara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Observações Naturalistas | Bruno Uehara
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υποενότητα ζώων Calyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)

Παρατηρητής

neilpa

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 09:04 ΠΜ PDT
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fitz Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryson-moxley

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 02:13 ΜΜ PDT
Χρυσωπίδες - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 12:28 ΜΜ PDT
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fitz Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

strshrk

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 07:39 ΠΜ PDT

Τόπος

San Ramon (Google, OSM)
Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

amandabarth82

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 01:17 ΜΜ MDT
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)

Παρατηρητής

jennifer_railsback

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 04:51 ΜΜ PDT

Τόπος

Everett, WA, US (Google, OSM)
Κερκοποειδή - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trees_sing

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 03:55 ΜΜ PDT
Oxyopes tridens - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Oxyopes tridens, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

fam_almashan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:24 ΜΜ PDT
Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

bryan680

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 11:30 ΠΜ PDT
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Марина Горбунова-Ëлкина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Марина Горбунова-Ëлкина
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)

Παρατηρητής

mikekippenhan

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Geophilomorpha - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anton Gjeldum
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcsundermillanmeyer

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 02:41 ΜΜ PDT
Lithobiomorpha - Photo (c) Jon J. Laysell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon J. Laysell
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Τάξη Lithobiomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annalockhart

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 08:32 ΠΜ PDT
Geophilomorpha - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anton Gjeldum
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

machaut2

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 10:08 ΠΜ PDT
Lithobiomorpha - Photo (c) Jon J. Laysell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon J. Laysell
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Τάξη Lithobiomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

kard

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Марина Горбунова-Ëлкина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Марина Горбунова-Ëлкина
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordan_gates_

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:24 ΜΜ PDT
Araneomorphae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepintothewild

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 09:49 ΜΜ PDT
Steatoda - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Steatoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octodrone

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 12:36 ΜΜ PDT
Ammophilinae - Photo (c) summerazure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υποοικογένεια Ammophilinae, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 04:53 ΜΜ PDT
Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

calebv15

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 06:26 ΜΜ PDT
Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 58865