Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

busybeebotanist

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 01:22 ΜΜ PDT
Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantfreak69

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:52 ΜΜ PDT
Mecaphesa - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Mecaphesa, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossmadman

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:33 ΜΜ PDT
Entelegynae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

caterpillarofsociety

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 09:57 ΜΜ MDT

Περιγραφή

At blacklight.

Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brett_francis

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 03:58 ΜΜ PDT
Colonus hesperus - Photo (c) Edgar Lima Garrido, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edgar Lima Garrido
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Colonus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinchans

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:34 ΠΜ PDT
Araneomorphae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee_z

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 06:57 ΜΜ PDT
Gnaphosidae - Photo (c) Justin Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Justin Williams
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

vireosylva

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:22 ΜΜ MDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee_z

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 03:42 ΜΜ PDT
Tibellus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Tibellus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee_z

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 03:46 ΜΜ PDT
Calyptratae - Photo (c) Nature Lover, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nature Lover
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υποενότητα ζώων Calyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

jessika55

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:18 ΜΜ PDT

Τόπος

Rialto, CA, USA (Google, OSM)
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee_z

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 03:57 ΜΜ PDT
Metepeira - Photo (c) Ivan L. F. Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan L. F. Magalhaes
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Metepeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

rose561

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 08:42 ΜΜ PDT

Τόπος

Highlands, CA, USA (Google, OSM)
Τίπουλα - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sobek

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:21 ΜΜ PDT
Anyphaena - Photo (c) Markus Horrer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Markus Horrer
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Anyphaena, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott599

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 04:56 ΜΜ MDT
Sciaroidea - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υπεροικογένεια Sciaroidea, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

kensingtonsd

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:01 ΜΜ PDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee_z

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:49 ΜΜ PDT
Mecaphesa - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Mecaphesa, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee_z

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:49 ΜΜ PDT
Asiloidea - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υπεροικογένεια Asiloidea, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_gibson

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:28 ΜΜ PDT
Metacyrba taeniola - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicole
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Metacyrba taeniola, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tschleykelly

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υπεροικογένεια Muscoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

adamgoodman

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 08:29 ΜΜ PDT
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axarus

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:21 ΜΜ PDT
Tanystoma maculicolle - Photo (c) Winsten Slowswakey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Tanystoma maculicolle, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axarus

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:24 ΜΜ PDT
Sciaroidea - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Υπεροικογένεια Sciaroidea, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawkparty

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 01:28 ΜΜ PDT

Τόπος

Fair Oaks, CA, USA (Google, OSM)
Colonus hesperus - Photo (c) Edgar Lima Garrido, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edgar Lima Garrido
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Colonus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

hawkparty

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 02:06 ΜΜ PDT

Τόπος

Fair Oaks, CA, USA (Google, OSM)
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawkparty

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:56 ΜΜ PDT

Τόπος

Fair Oaks, CA, USA (Google, OSM)
Habronattus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Γένος Habronattus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawkparty

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 06:17 ΜΜ PDT

Τόπος

Fair Oaks, CA, USA (Google, OSM)
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

hawkparty

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 06:48 ΜΜ PDT

Τόπος

Fair Oaks, CA, USA (Google, OSM)
Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:52 ΜΜ PDT
Εμπιδοειδή - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφροφορίδες (Οικογένεια Aphrophoridae)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:40 ΠΜ PDT
Αφροφορίδες - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη kschnei: Αφροφορίδες (Οικογένεια Aphrophoridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 62943