Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjepanda

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:15 ΠΜ +08
Ixobrychus cinnamomeus - Photo (c) Jerome Koh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jerome Koh
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Ixobrychus cinnamomeus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwv

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 12:18 ΜΜ +08
Ketupa ketupu - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Ketupa ketupu, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joiyeo2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 02:12 ΜΜ +08

Περιγραφή

Order: Lepidoptera

Zizina otis - Photo (c) big-simonchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by big-simonchan
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Zizina otis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joiyeo2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 02:43 ΜΜ +08

Περιγραφή

Order: Lepidoptera

Zizina otis - Photo (c) big-simonchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by big-simonchan
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Zizina otis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joiyeo2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 12:36 ΠΜ +08

Περιγραφή

Order: Orthoptera

Oxya japonica - Photo (c) dickypa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Oxya japonica, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joiyeo2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 01:14 ΠΜ +08

Περιγραφή

Order: Orthoptera

Oxya japonica - Photo (c) dickypa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Oxya japonica, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joiyeo2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 05:24 ΜΜ +08

Περιγραφή

Order: Lepidoptera

Amata huebneri - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Amata huebneri, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joiyeo2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024

Περιγραφή

Order: Orthoptera

  • Found this at night in a small patch of grass
Oxya japonica - Photo (c) dickypa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Oxya japonica, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanowyong

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 11:33 ΠΜ +08
Tagiades japetus - Photo (c) Pieter Prins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Prins
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Tagiades japetus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanowyong

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 12:13 ΜΜ +08
Mycalesis perseoides - Photo (c) Best Things In Life Are Free, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Best Things In Life Are Free
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Mycalesis perseoides, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanowyong

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 12:05 ΜΜ +08
Oriens paragola - Photo (c) big-simonchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by big-simonchan
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Oriens paragola, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanowyong

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 11:44 ΠΜ +08
Eulaceura osteria - Photo (c) Lena Chow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lena Chow
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Eulaceura osteria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_hooper

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:07 ΜΜ +08
Cosmolestes picticeps - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Cosmolestes picticeps, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheng860419

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 10:20 ΠΜ +08
Lexias canescens pardalina - Photo (c) Soh Kam Yung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Soh Kam Yung
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Lexias canescens ssp. pardalina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheng860419

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 11:14 ΠΜ +08
Acytolepis puspa lambi - Photo (c) big-simonchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by big-simonchan
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Acytolepis puspa ssp. lambi, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheng860419

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 11:16 ΠΜ +08
Caleta elna elvira - Photo (c) 許順業 Koh Soon Yap, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 許順業 Koh Soon Yap
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Caleta elna ssp. elvira, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheng860419

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 11:21 ΠΜ +08
Acytolepis puspa - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Acytolepis puspa, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheng860419

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 11:22 ΠΜ +08
Acytolepis puspa - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Acytolepis puspa, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricialorenz

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 02:08 ΜΜ +08
Chrysophlegma miniaceum - Photo (c) peterthedragon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Chrysophlegma miniaceum, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricialorenz

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 02:11 ΜΜ +08
Dinopium javanense - Photo (c) tracc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tracc
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Dinopium javanense, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Κοτόπουλο (Gallus gallus)

Παρατηρητής

murex13

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 10:07 ΠΜ +08
Άγριο Κοτόπουλο - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Άγριο Κοτόπουλο (Gallus gallus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cykai05

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 05:02 ΜΜ +08
Treron vernans - Photo (c) benjamynweil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by benjamynweil
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Treron vernans, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)

Παρατηρητής

cykai05

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:22 ΠΜ +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)
Σμυρναλκυόνη - Photo (c) Ashutosh Shinde, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashutosh Shinde
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cykai05

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:22 ΜΜ +08
Dicrurus paradiseus - Photo (c) Jono Dashper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Dicrurus paradiseus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleysdad

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 05:27 ΜΜ +08

Τόπος

Terminal 2, SG (Google, OSM)
Pycnonotus goiavier - Photo (c) norbou66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by norbou66
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Pycnonotus goiavier, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cykai05

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:48 ΜΜ +08
Aethopyga siparaja - Photo (c) Neo Tiang Pee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neo Tiang Pee
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Aethopyga siparaja, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weather_redacted

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 10:03 ΠΜ +08

Τόπος

Tanglin, Singapore (Google, OSM)
Aethopyga siparaja - Photo (c) Neo Tiang Pee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neo Tiang Pee
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Aethopyga siparaja, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murex13

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 07:48 ΠΜ +08
Acridotheres javanicus - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Acridotheres javanicus, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

tuenf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 11:05 ΠΜ +08

Περιγραφή

ID by iNat

Ακτίτης - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ινδική Κουρούνα (Corvus splendens)

Παρατηρητής

tuenf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 11:07 ΠΜ +08
Ινδική Κουρούνα - Photo (c) HUANG QIN, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by HUANG QIN
Η ταυτότητα του χρήστη kokhuitan: Ινδική Κουρούνα (Corvus splendens)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 509837