Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

good2bgonzo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 04:34 ΜΜ EDT
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elí García-Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boacrazed

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 07:04 ΜΜ EDT
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elí García-Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikejoneswrites

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 02:33 ΜΜ EDT
Leucauge - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Γένος Leucauge, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συλβιλαγός (Γένος Sylvilagus)

Παρατηρητής

mikejoneswrites

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 05:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Thinking this is a Marsh Rabbit based on location and behavior. It was feeding near the edge of a freshwater marsh, and walked back toward the water as we approached. Unfortunately, I didn't get a good look at the tail so I couldn't completely rule out Eastern Cottontail based on that alone. Interested in what others think for sure!

Συλβιλαγός - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Συλβιλαγός (Γένος Sylvilagus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τύφα (Γένος Typha)

Παρατηρητής

mikejoneswrites

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 04:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I'm thinking Typha domingensis over Typha latifolia because of clear gap between male/female flowers on the spike, but would love to learn from experts if that is incorrect!

Τύφα - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryspilman

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 11:07 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Conch egg case.

Triplofusus giganteus - Photo (c) Joe Tomoleoni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Tomoleoni
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Triplofusus giganteus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musellarose

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 07:38 ΜΜ ADT
Metcalfa pruinosa - Photo (c) solomon v. hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon v. hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Metcalfa pruinosa, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marel49

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Mecynogea lemniscata - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Mecynogea lemniscata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diacrum

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 01:38 ΠΜ EDT
Χρυσωπίδες - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farpost

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 11:28 ΠΜ PDT
Polygonia interrogationis - Photo (c) Kent McFarland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Polygonia interrogationis, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamdrury

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 07:10 ΠΜ EDT
Cuscuta - Photo (c) Kristi Ellingsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kristi Ellingsen
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Γένος Cuscuta, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maybknot

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 01:08 ΜΜ EDT
Ammophila - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Γένος Ammophila, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kriswheeler

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2017 01:06 ΜΜ EDT
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) Jerry Cannon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jerry Cannon
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanvorbach

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2018 05:15 ΜΜ EDT
Rallus crepitans - Photo (c) Bala, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bala
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Rallus crepitans, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quick3beers

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016 03:16 ΜΜ EDT
Plestiodon laticeps - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Plestiodon laticeps, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quick3beers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2018 01:52 ΜΜ EST
Lanius ludovicianus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Lanius ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stripey

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 04:31 ΜΜ EDT
Phyciodes tharos - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Phyciodes tharos, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btwomey

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 12:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Adult Male

Enallagma - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Γένος Enallagma, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifeagogo

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 01:23 ΜΜ CDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

good2bgonzo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 04:34 ΜΜ EDT
Nephila clavipes - Photo (c) Laura Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Nephila clavipes [inactive], Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberlybailey

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 02:29 ΜΜ EDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberlybailey

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 02:30 ΜΜ EDT
Plestiodon - Photo (c) Spark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Spark
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Γένος Plestiodon, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluecrab

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 04:41 ΜΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

bluecrab

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2017 05:20 ΜΜ EDT

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Αλιγάτορας - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

taylorgilmore97

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorgilmore97

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018
Melanerpes erythrocephalus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Melanerpes erythrocephalus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharleen_j

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 03:23 ΜΜ EDT
Ammophila - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Γένος Ammophila, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethjackson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Peucetia viridans - Photo (c) Eric Isley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Peucetia viridans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan195

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 04:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Little red string-like things hanging

Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckylookinthrualens

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 04:22 ΜΜ EDT
Berytidae - Photo (c) janet graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kmccullough: Οικογένεια Berytidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 68