Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

studiocatz

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 09:07 ΜΜ CDT
Poecile carolinensis - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

studiocatz

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 06:56 ΠΜ CDT
Archilochus colubris - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:24 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Resthenini - Photo (c) Manuel de Jesús Hernández Ancheita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Manuel de Jesús Hernández Ancheita
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Φυλή Resthenini, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:34 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Paria - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Γένος Paria, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwallacebrec

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:34 ΠΜ CDT
Hyphantria cunea - Photo (c) ctatman7, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Hyphantria cunea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)

Παρατηρητής

cathyhansen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:26 ΠΜ CDT
Καστανός Τοξόστομος - Photo (c) Kenneth Cole Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

alice2019

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 03:47 ΜΜ CDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

cathyhansen

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:19 ΜΜ CDT
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyhansen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 03:18 ΜΜ CDT
Megisto cymela - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Megisto cymela, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyhansen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 06:53 ΜΜ CDT
Thryothorus ludovicianus - Photo (c) Andrew Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Murray
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

cathyhansen

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:21 ΜΜ CDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice2019

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 03:36 ΜΜ CDT
Trirhabda bacharidis - Photo (c) hadel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hadel
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Trirhabda bacharidis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice2019

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 03:30 ΜΜ CDT
Hordeum pusillum - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Hordeum pusillum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice2019

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 03:26 ΜΜ CDT
Alternaria - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Γένος Alternaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

alice2019

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 03:21 ΜΜ CDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rordam

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:37 ΜΜ CDT
Culicomorpha - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Ανθυποτάξη Culicomorpha, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 06:05 ΜΜ CDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfourrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:20 ΜΜ CDT
Mantispidae - Photo (c) Justin Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Justin Williams
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Οικογένεια Mantispidae, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνόλια (Γένος Magnolia)

Παρατηρητής

cfourrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:06 ΠΜ CDT
Μαγνόλια - Photo (c) 空猫 T. N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 空猫 T. N
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Μαγνόλια (Γένος Magnolia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

cct1953

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:40 ΠΜ CDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:08 ΜΜ CDT
Poecile carolinensis - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:23 ΜΜ CDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:08 ΜΜ CDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:57 ΜΜ CDT
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:13 ΜΜ CDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 07:05 ΠΜ CDT
Archilochus colubris - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:15 ΜΜ CDT
Pomacea maculata - Photo (c) Greg Page, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Greg Page
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Pomacea maculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:43 ΜΜ CDT
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:25 ΜΜ CDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 04:57 ΜΜ CDT
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) Christian Nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Nunes
Η ταυτότητα του χρήστη kjsalathe: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 295