Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:29 ΠΜ PST

Περιγραφή

AI is saying this is a tanager, although it seems very late in the year for one to be this far north.

Piranga rubra - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Piranga rubra, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

saraharris

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 12:38 ΜΜ UTC
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjm284

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 08:38 ΠΜ PDT

Τόπος

Carkeek Park (Google, OSM)
Aplodontia rufa - Photo (c) Breck Haining, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Breck Haining
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Aplodontia rufa, Ένα μέλος του Σκιουρόμορφα (Υποτάξη Sciuromorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

taif_aljammaz

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:53 ΠΜ +03
Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjm284

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:53 ΜΜ PDT
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owen_sinkus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022
Anarhynchus nivosus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Anarhynchus nivosus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightjar09

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

First county record (poor distant cell phone shots) found by Jacob Elonen

Anarhynchus nivosus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Anarhynchus nivosus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlmurray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Reported the band colors and photo with actual location.

Anarhynchus nivosus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Anarhynchus nivosus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Μάιος 2019
Anarhynchus nivosus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Anarhynchus nivosus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaetura

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 02:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Nest on out building

Empidonax difficilis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Empidonax difficilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessmart

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:18 ΜΜ PDT
Empidonax difficilis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Empidonax difficilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessmart

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 11:14 ΜΜ PDT
Empidonax difficilis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Empidonax difficilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydnianajones

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 09:51 ΠΜ PDT
Empidonax difficilis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Empidonax difficilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogbandit

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 10:57 ΠΜ PDT
Empidonax difficilis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Empidonax difficilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noiman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018
Pampusana erythroptera - Photo (c) shoko noiman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shoko noiman
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Pampusana erythroptera, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noiman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018
Pampusana erythropterus - Photo (c) shoko noiman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shoko noiman
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Pampusana erythropterus [inactive], Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)

Παρατηρητής

cliygh-and-mia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 06:26 ΠΜ IDT
Θαλασσοσφυριχτής - Photo (c) djhird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepatterson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2012 11:50 ΠΜ PDT

Τόπος

Grayland (Google, OSM)

Περιγραφή

Grayland Beach, Pacific Co., WA

Anarhynchus wilsonia - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Anarhynchus wilsonia, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrygray2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017 02:01 ΜΜ PST
Accipiter atricapillus - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Accipiter atricapillus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriscroxson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 04:27 ΜΜ -03
Anarhynchus falklandicus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Anarhynchus falklandicus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 10:36 ΠΜ EDT
Hesperoburhinus bistriatus - Photo (c) Rolando Chavez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rolando Chavez
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Hesperoburhinus bistriatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)

Παρατηρητής

kaungmyatthu

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:54 ΜΜ PDT

Τόπος

Ashford (Google, OSM)
Dendragapus fuliginosus - Photo (c) Ben Tsai蔡維哲, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Tsai蔡維哲
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Dendragapus fuliginosus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amerchlinsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 07:08 ΠΜ AKDT
Melanitta deglandi - Photo (c) Steven McGrath, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven McGrath
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Melanitta deglandi, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 03:52 ΜΜ HST
Fregata ariel - Photo (c) Rémi Bigonneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rémi Bigonneau
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Fregata ariel, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taradavis2

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:14 ΜΜ PDT
Chaetura vauxi - Photo (c) Nancy Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nancy Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Chaetura vauxi, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelvoeltz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed on red-tailed hawk

Degeeriella fulva - Photo (c) Michael A. Voeltz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael A. Voeltz
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Degeeriella fulva, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyattherp

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On a red-shouldered hawk feather.

Degeeriella fulva - Photo (c) Michael A. Voeltz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael A. Voeltz
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Degeeriella fulva, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

empidonax_wrightii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:22 ΠΜ PDT
Pacifastacus leniusculus - Photo (c) heupferd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Pacifastacus leniusculus, Ένα μέλος του Αστακίδες (Οικογένεια Astacidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

empidonax_wrightii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:26 ΠΜ -08
Βόρειος Θαλάσσιος Ελέφαντας - Photo (c) Yathin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Βόρειος Θαλάσσιος Ελέφαντας (Mirounga angustirostris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:32 ΜΜ PDT
Liparis - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη kiwikiu: Γένος Liparis, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6851