Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

kissmyfarmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:02 PM EEST

Τόπος

Biberbach (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) Oscar H. Marín, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-aus-kanada

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

York, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Running around with a vole in its mouth. Was being chased by a red squirrel and a crow for different reasons. It was quite the commotion. Too bad these were the best pictures I could get.

Mustela richardsonii - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Mustela richardsonii, Ένα μέλος του Μουστέλα (Γένος Mustela)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilvinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 04:52 PM ADT
Mustela richardsonii - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Mustela richardsonii, Ένα μέλος του Μουστέλα (Γένος Mustela)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστέλα Γένος Mustela

Παρατηρητής

yeimaya

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 06:42 PM EDT

Περιγραφή

Body found in our yard. Sadly it might have been killed by our cat. We have adopted two young cats but they are kept indoors.

Mustela richardsonii - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Mustela richardsonii, Ένα μέλος του Μουστέλα (Γένος Mustela)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

xyz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

York, CA-NB, CA (Google, OSM)
Mustela richardsonii - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Mustela richardsonii, Ένα μέλος του Μουστέλα (Γένος Mustela)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

neilvinson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

New Brunswick, CA (Google, OSM)
Mustela richardsonii - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Mustela richardsonii, Ένα μέλος του Μουστέλα (Γένος Mustela)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

xanschwartz

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 09:09 PM EDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 12:10 PM EST
Heptapleurum actinophyllum - Photo (c) Jens-Christian Svenning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Heptapleurum actinophyllum, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σεφλέρα Νάνα Heptapleurum arboricola

Παρατηρητής

melsapphire

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 09:15 AM ADT
Σεφλέρα Νάνα - Photo (c) Juliana Montoya, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Σεφλέρα Νάνα (Heptapleurum arboricola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σεφλέρα Νάνα Heptapleurum arboricola

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 02:40 PM EDT

Περιγραφή

In the flowerbed next to the tarmac of the airport.

Σεφλέρα Νάνα - Photo (c) Juliana Montoya, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Σεφλέρα Νάνα (Heptapleurum arboricola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σεφλέρα Νάνα Heptapleurum arboricola

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 02:43 PM EDT
Σεφλέρα Νάνα - Photo (c) Juliana Montoya, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Σεφλέρα Νάνα (Heptapleurum arboricola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

maxfollett

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 02:38 PM ADT
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jenna153

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 10:42 AM ADT
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 12:11 PM EDT
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sibylharwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2017 10:25 AM EDT
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

becky144

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 06:11 AM CDT
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brickyardcove

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 07:47 AM EDT
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jessicah_naturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 03:53 PM EDT
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkirk304

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 07:42 AM EDT
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dhgadd

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017 11:50 AM ADT
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

hanwelldave

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 07:25 PM CEST

Περιγραφή

Woods in Bessacarr, Doncaster South Yorkshire

Ζωή - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

poojachettri

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:35 AM IST
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

lawtism

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 12:53 PM EDT

Περιγραφή

Ayy bruh you got a bug

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

bobharding

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 06:11 PM ADT

Περιγραφή

Roadkill

Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

jdee

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2013 12:11 PM ADT
Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

dawnelisabeth

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 11:41 AM EDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

restless_leg

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 05:26 PM EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) Oscar H. Marín, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

melinda46

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 02:05 PM SAST
Diospyros - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Γένος Diospyros, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

plantandinsectsinvestigator

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 07:03 PM MDT

Τόπος

Albuquerque (Google, OSM)
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

hollysbiatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 12:31 AM MST
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kitty12: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021.
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 13548