Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecildomyiidae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 04:03 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found on a willow tree.

Amphilogia gyrosa - Photo (c) ethancrenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ethancrenson
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Amphilogia gyrosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcheatle

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020

Περιγραφή

I think

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 03:45 ΜΜ EDT
Gaultheria procumbens - Photo (c) arghman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Gaultheria procumbens, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devancmarie

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 05:47 ΜΜ EDT
Pyrola americana - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Pyrola americana, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 03:26 ΜΜ EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gerry Salmon
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 07:17 ΜΜ EDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 06:12 ΜΜ EDT
Viburnum dilatatum - Photo (c) inatdorbal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Viburnum dilatatum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 05:50 ΜΜ EDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 06:10 ΜΜ EDT

Τόπος

Wharton, NJ, US (Google, OSM)
Medeola virginiana - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Medeola virginiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 04:16 ΜΜ EDT
Betula alleghaniensis - Photo (c) Kir Talmage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kir Talmage
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 04:06 ΜΜ EDT
Melampyrum lineare - Photo (c) Michael Ellis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Ellis
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Melampyrum lineare, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beansbeans

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 05:54 ΜΜ EDT
Epifagus virginiana - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Epifagus virginiana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneconner

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 05:04 ΜΜ EDT
Quercus bicolor - Photo (c) Jean-Pol GRANDMONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Quercus bicolor, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneconner

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 05:05 ΜΜ EDT
Quercus alba - Photo (c) sophia_herrmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sophia_herrmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Quercus alba, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneconner

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 05:22 ΜΜ EDT
Carya ovata - Photo (c) bsalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Carya ovata, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

nickg

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 05:34 ΜΜ EDT
Βελανιδιά - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

joebaz45

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 03:47 ΜΜ EDT
Quercus michauxii - Photo (c) charles M allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by charles M allen
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Quercus michauxii, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 01:09 ΜΜ EDT
Carya ovata - Photo (c) bsalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Carya ovata, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine128

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 06:53 ΜΜ EDT
Acer saccharinum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Acer saccharinum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seahound

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 07:43 ΜΜ EDT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjenna

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 07:51 ΠΜ EDT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjenna

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 08:13 ΠΜ EDT
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo (c) Jason L Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jason L Miller
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njurbanforest

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 03:53 ΜΜ UTC

Τόπος

West Milford (Google, OSM)
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo (c) Jason L Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jason L Miller
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanyzappulla

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 10:23 ΠΜ EDT
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navalb

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 03:11 ΜΜ EDT
Acer saccharinum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Acer saccharinum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

folly

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 05:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Mendham, NJ, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Acre plantanoides Norway maple leaf versus Acer Saccharum sugar maple leaf. Front view and back view. Norway on left, sugar on right. Agree or disagree. Not enough sap bleeding milky to otherwise differentiate. Thanks for input.

Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james2547

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 12:39 ΜΜ EDT
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo (c) Jason L Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jason L Miller
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nniu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 05:03 ΜΜ EDT
Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

shaand

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Carya ovata - Photo (c) bsalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Carya ovata, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaand

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Acer palmatum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kitmonster: Acer palmatum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 77