Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weecorbie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 09:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This mating pair was photographed by a hiker at Bender Mountain Nature Preserve, who destroyed the insects after taking the photograph.

Lycorma delicatula - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by matthew_wills
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Lycorma delicatula, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellstm0820

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:02 ΜΜ EDT
Papilio glaucus - Photo (c) Don Sniegowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Papilio glaucus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoboishguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 04:50 ΜΜ EDT
Neotibicen tibicen - Photo (c) Jim Danzi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Danzi
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Neotibicen tibicen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:05 ΠΜ EDT
Echinacea purpurea - Photo (c) Virginia (Ginny) Sanderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Echinacea purpurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:40 ΠΜ EDT
Papilio glaucus - Photo (c) Don Sniegowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Papilio glaucus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:17 ΠΜ EDT
Echinacea purpurea - Photo (c) Virginia (Ginny) Sanderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Echinacea purpurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugposting

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 12:19 ΜΜ EDT
Popillia japonica - Photo (c) Ingrid Kaatz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ingrid Kaatz
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Popillia japonica, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mebrosius

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:34 ΠΜ EDT
Lon zabulon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Lon zabulon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arayaspan22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 07:00 ΜΜ EDT
Potentilla indica - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Potentilla indica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 01:46 ΜΜ CDT
Choephora fungorum - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Choephora fungorum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

weevildreamer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 11:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Columbus (Google, OSM)
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weecorbie

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 01:22 ΜΜ EDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexitrailwalks

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:41 ΠΜ CDT

Περιγραφή

I knew I was looking at a Cicada, possibly a year-late breed, at the time of Observation. After speaking to another amateur entomologist, we believe this may be a Pharaoh Cicada. This has been my only sighting of a Periodical for 2022. (Some pictures were taken on Android for GPS/Coordinates.)

Edit: Breed appears to be an early emergence, not late as originally believed.

Magicicada septendecim - Photo (c) jsatler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jsatler
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Magicicada septendecim, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecicadadude

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Some old images that I dug up from 2 years ago - back when I really started insect photography. This seems to be an aberrant?

Magicicada cassinii - Photo (c) Peter Chen 2.0, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Peter Chen 2.0
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Magicicada cassinii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtillett

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 01:53 ΜΜ EDT
Magicicada septendecim - Photo (c) jsatler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jsatler
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Magicicada septendecim, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

kl780

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:00 ΠΜ EDT
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amackattack

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 10:12 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On swamp milkweed

Αφίδα Της Πικροδάφνης - Photo (c) Franz Anthony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franz Anthony
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Αφίδα Της Πικροδάφνης (Aphis nerii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rburnsm51

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 08:26 ΠΜ EDT
Echinacea purpurea - Photo (c) Virginia (Ginny) Sanderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Echinacea purpurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maszalkowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:32 ΠΜ EDT
Papilio troilus - Photo (c) kens18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kens18
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Papilio troilus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

emjtheartist

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 11:31 ΠΜ EDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madevore

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:26 ΠΜ EDT
Eurytides marcellus - Photo (c) njcarpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Eurytides marcellus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Chauliognathus pensylvanicus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Chauliognathus pensylvanicus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beardedfungian

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 06:48 ΠΜ EDT
Spilosoma congrua - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Spilosoma congrua, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyndrabik

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:01 ΠΜ EDT
Diabrotica undecimpunctata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Diabrotica undecimpunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

martyndrabik

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:31 ΠΜ EDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murrdogg

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:05 ΠΜ EDT
Neotibicen linnei - Photo (c) Faith Reaves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Faith Reaves
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Neotibicen linnei, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbetts

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:46 ΜΜ EDT
Papilio glaucus - Photo (c) Don Sniegowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Papilio glaucus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artsciencewords

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 10:02 ΠΜ EDT
Asterocampa celtis - Photo (c) Matt Soucie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Soucie
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Asterocampa celtis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murrdogg

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 11:27 ΠΜ EDT
Lon zabulon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Lon zabulon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnstewart33

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 11:40 ΠΜ EDT

Τόπος

Towson, MD, USA (Google, OSM)
Magicicada septendecim - Photo (c) jsatler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jsatler
Η ταυτότητα του χρήστη kicadacat: Magicicada septendecim, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 126