Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btsalyuk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:02 PM PST
Calypte anna - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Calypte anna, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

jenniferarrow7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:18 AM PST
Σετόφαγα Του Τάουνσεντ - Photo (c) macrhybopsis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)

Παρατηρητής

biophilic1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 03:17 PM PDT
Ασπρομέτωπη Χήνα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterclover

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 02:11 PM PST
Aechmophorus occidentalis - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Aechmophorus occidentalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

biophilic1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 09:24 AM PST

Τόπος

Manhattan Beach (Google, OSM)

Περιγραφή

Local resident

Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catslovetofindplants

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Psaltriparus minimus - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Psaltriparus minimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

mietron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 05:17 PM PST
Αργυροπούλι - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

mietron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 05:18 PM PST
Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

mietron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 05:19 PM PST
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mietron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 05:20 PM PST
Larus occidentalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Larus occidentalis, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_lbc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023

Τόπος

El Dorado Park (Google, OSM)
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

lindaws

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:19 AM PST

Τόπος

Altadena, CA, USA (Google, OSM)
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

lindaws

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:31 AM PST

Τόπος

Altadena, CA, USA (Google, OSM)
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren1896

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Calypte costae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Irene
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Calypte costae, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamvalor786succulentsandcacti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 01:02 PM PST
Euphagus cyanocephalus - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Euphagus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamvalor786succulentsandcacti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 01:03 PM PST
Euphagus cyanocephalus - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Euphagus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbunny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 10:32 AM PST
Brotogeris chiriri - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Brotogeris chiriri, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbunny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 11:16 AM PST
Tyrannus vociferans - Photo (c) Pablo Lèautaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pablo Lèautaud
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Tyrannus vociferans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

mcleod1226

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 01:36 PM PST
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

zyc7bunk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 03:46 PM PST
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamvalor786succulentsandcacti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 04:24 PM PST
Larus occidentalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Larus occidentalis, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamvalor786succulentsandcacti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 04:23 PM PST
Larus occidentalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Larus occidentalis, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

lil_soleil

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 04:48 PM PST

Περιγραφή

Sorry for low quality pictures

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ - Photo (c) macrhybopsis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_shatrau

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 10:40 AM PST
Thalasseus maximus - Photo (c) Omar Del Toro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Del Toro
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Thalasseus maximus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saintsfc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 10:26 PM PST

Τόπος

Bell, CA, USA (Google, OSM)
Larus argentatus smithsonianus - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Larus argentatus ssp. smithsonianus, Ένα μέλος του Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lolafd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 11:52 AM PST
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thealetter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 09:42 AM PST
Τοξόστομος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Τοξόστομος Της Καλιφόρνιας (Toxostoma redivivum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gothnature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 10:28 AM PST
Passerella iliaca - Photo (c) Blake Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Blake Ross
Η ταυτότητα του χρήστη kgarrett: Passerella iliaca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16612