Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunsound

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 08:05 ΠΜ PDT
Macariini - Photo (c) Missy McAllister-Kerr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Missy McAllister-Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Φυλή Macariini, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 08:38 ΠΜ PDT
Digrammia neptaria - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Digrammia neptaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laffingpelican

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 06:55 ΠΜ PDT
Dasyfidonia avuncularia - Photo (c) Yael Orgad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yael Orgad
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Dasyfidonia avuncularia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwlafferty

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 08:49 ΠΜ PDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigersalamander1979

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 08:19 ΜΜ PDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandiegomike

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 08:35 ΠΜ PDT
Aspidoscelis tigris - Photo (c) Jack Wickel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack Wickel
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Aspidoscelis tigris, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigre86

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 03:16 ΜΜ PDT
Microcentrum rhombifolium - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106584015630019574849
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Microcentrum rhombifolium, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλοι Μορμόνοι (Anabrus simplex)

Παρατηρητής

cgrinter

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 07:49 ΜΜ PDT
Γρύλοι Μορμόνοι - Photo (c) Jesse Varner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Γρύλοι Μορμόνοι (Anabrus simplex)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)

Παρατηρητής

ggeupel

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 10:41 ΠΜ PDT
Γρύλοι Μορμόνοι - Photo (c) Jesse Varner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Γρύλοι Μορμόνοι (Anabrus simplex)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλοι Μορμόνοι (Anabrus simplex)

Παρατηρητής

charliethetall

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 06:19 ΜΜ PDT

Τόπος

Crescent Valley (Google, OSM)
Γρύλοι Μορμόνοι - Photo (c) Jesse Varner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Γρύλοι Μορμόνοι (Anabrus simplex)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλοι Μορμόνοι (Anabrus simplex)

Παρατηρητής

julia203ce

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 11:28 ΠΜ PDT
Γρύλοι Μορμόνοι - Photo (c) Jesse Varner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Γρύλοι Μορμόνοι (Anabrus simplex)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephmarlar

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 05:26 ΜΜ PDT
Melanoplus bivittatus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Melanoplus bivittatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayliewilmot

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 01:20 ΜΜ PDT
Phacelia sericea - Photo (c) mhays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mhays
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Phacelia sericea, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayliewilmot

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 02:59 ΜΜ PDT
Eriophyllum lanatum - Photo (c) Christopher J. Earle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher J. Earle
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Eriophyllum lanatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayliewilmot

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 03:25 ΜΜ PDT
Aquilegia formosa - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Aquilegia formosa, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimchiwawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 09:23 ΠΜ PDT
Lygaeus kalmii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Lygaeus kalmii, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidboard14

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 09:45 ΠΜ PDT
Tetraopes femoratus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Tetraopes femoratus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgnv

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 10:26 ΠΜ PDT
Tetraopes femoratus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Tetraopes femoratus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

aundralyn

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 04:20 ΜΜ PDT

Τόπος

Sparks, NV, US (Google, OSM)
Halyomorpha halys - Photo (c) Konrad Zobel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Konrad Zobel
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cascarroll

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 08:11 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found on the sidewalk in a residential neighborhood

Polyphylla decemlineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Polyphylla decemlineata, Ένα μέλος του Πολύφυλλο (Γένος Polyphylla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphilbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 11:32 ΠΜ PDT
Argynnis - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Γένος Argynnis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twillrichardson

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 09:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Flushed and flew to the underside of an aspen, but with white fir, pines, and junipers in the mix. Willows may be the hostplant here.

Hydria undulata - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Hydria undulata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlifefan12

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020
Paravaejovis confusus - Photo (c) Chris Benesh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Benesh
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Paravaejovis confusus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern1

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 07:58 ΜΜ PDT

Τόπος

Winnemucca, NV, US (Google, OSM)
Eriogonum microtheca - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Eriogonum microtheca, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradgrimm

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 11:01 ΜΜ PDT
Araneus gemmoides - Photo (c) airrocksun, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by airrocksun
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Araneus gemmoides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pritzkau

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 08:20 ΜΜ MST
Temnoscheila chlorodia - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Temnoscheila chlorodia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Callophrys fotis - Photo (c) billbeck001, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Callophrys fotis, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdjohnson

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 10:52 ΠΜ PDT
Pyrausta californicalis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Pyrausta californicalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejhanan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 03:18 ΜΜ PST

Τόπος

Reno, NV, US (Google, OSM)
Ammopelmatus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Γένος Ammopelmatus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insekten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 08:34 ΠΜ PDT
Ammopelmatus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinsalls: Γένος Ammopelmatus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 131