Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olaf47

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Huge! Growing under conifers and wood chips.

Agaricus augustus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Agaricus augustus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 01:52 ΜΜ PDT
Helvella elastica - Photo (c) Paula DeSanto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paula DeSanto
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Helvella elastica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessanoel

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 01:46 ΜΜ PDT
Agrocybe pediades - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Agrocybe pediades, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepotts

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 11:52 ΜΜ PST

Περιγραφή

~ Limpy Botanical Trail ~

3rd photo shows UV reaction.

Deconica crobula - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Deconica crobula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mam252

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 01:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gymnopus perhaps?

Gymnopus earleae - Photo (c) Beth Ace, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beth Ace
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Gymnopus earleae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 11:50 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Cudoniella - Photo (c) bjoerns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bjoerns
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Γένος Cudoniella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 12:17 ΜΜ PDT
Kuehneromyces - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Γένος Kuehneromyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 11:09 ΠΜ PDT
Entoloma holoconiotum - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Entoloma holoconiotum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 10:35 ΠΜ PDT
Gymnopus earleae - Photo (c) Beth Ace, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beth Ace
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Gymnopus earleae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

smallbigfoot

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:52 ΠΜ PDT
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Single fruiting in muddy soil beneath solid Alnus rubra canopy.
Stem: extremely long in comparison to cap.
15cm tall. Apex widening and covered in dense chevrons appearing pruinose. Stem flexible(not brittle). Chevrons/streaks appearing grayish blue once home.
NOT DEEPLY ROOTED, just very tall.
Cap: with low umbo/subtle upraised central disc. Tacky subviscid.
Gills: notched, slightly decurrent, with numerous incomplete short gills.
Odor: non-descript.
Taste: non-descript.
Carefully harvested entire specimen.
Spore printed cap directly on a glass slide.
Spore print: brown.
Mounted spore printed slide in KOH.
Spores: HUGE! Approximately 16um long. lemon shaped, pumpkin seed shaped, very thick walled, slightly roughened/wrinkled, golden brown in KOH. Two interior glandular dots present in most all spores analyzed.
Dehydrated specimen thoroughly and bagged for herbarium collection/genetic record.
My coinciding Mushroomobserver observation below-

https://mushroomobserver.org/533366?q=1pGqV

Phaeonematoloma myosotis - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Phaeonematoloma myosotis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasxcefc

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:14 ΜΜ PDT
Donadinia nigrella - Photo (c) Alison Pollack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Pollack
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Donadinia nigrella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galusza

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 01:03 ΜΜ PDT
Gyromitra - Photo (c) Barbora Batokova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbora Batokova
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Γένος Gyromitra, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jared_shoegazer

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 11:08 ΠΜ PDT
Hohenbuehelia - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfonso Gutiérrez Aldana
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Γένος Hohenbuehelia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sruffner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:27 ΠΜ PDT
Hygrophorus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Γένος Hygrophorus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος Ο Ορειάδης (Marasmius oreades)

Παρατηρητής

naturechai

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 02:31 ΜΜ PDT
Μαράσμιος Ο Ορειάδης - Photo (c) Giorgio Bardelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giorgio Bardelli
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Μαράσμιος Ο Ορειάδης (Marasmius oreades)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda3054

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:00 ΠΜ PDT
Phylloporus arenicola - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Phylloporus arenicola, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:53 ΠΜ PDT
Arrhenia retiruga - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Arrhenia retiruga, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

a_hershey

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:26 ΜΜ PDT
Υγροκύβη - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_spore

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:03 ΜΜ PDT
Xerocomellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Γένος Xerocomellus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingtrip

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 03:28 ΜΜ PDT
Pleurotus pulmonarius - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Pleurotus pulmonarius, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

true_islander

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:36 ΠΜ PDT
Auriscalpium vulgare - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Auriscalpium vulgare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

true_islander

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:51 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing with moss on downed deciduous tree.

Arrhenia retiruga - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Arrhenia retiruga, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 10:02 ΠΜ PDT
Aleuria aurantia - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Aleuria aurantia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 10:11 ΠΜ PDT
Ciboria rufofusca - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Ciboria rufofusca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley2112

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 03:41 ΜΜ PDT
Ciboria rufofusca - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Ciboria rufofusca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clm98043

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 10:52 ΠΜ PDT
Lichenomphalia ericetorum - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Lichenomphalia ericetorum, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clm98043

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 10:48 ΠΜ PDT
Cerioporus leptocephalus - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michelle C. Torres-Grant
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Cerioporus leptocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 10:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

spores white
Odor slight, sweet apple-like

Rhizocybe - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Γένος Rhizocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vail

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 01:18 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Growing in the forest duff.
Mild smell and sweet taste.
7092

Mallocybe leucoblema - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη kendrasvea: Mallocybe leucoblema, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 470