Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzpollynator

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:13 ΜΜ EDT
Hexastylis - Photo (c) Milo Pyne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Milo Pyne
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Τμήμα Hexastylis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddvision

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:02 ΜΜ EDT
Hexastylis - Photo (c) Milo Pyne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Milo Pyne
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Τμήμα Hexastylis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

car39385

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 02:19 ΜΜ EDT
Hexastylis - Photo (c) Milo Pyne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Milo Pyne
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Τμήμα Hexastylis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milopyne

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 04:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliaanativegardener

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 12:39 ΜΜ EDT
Abelia × grandiflora - Photo (c) Pieter Pelser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pieter Pelser
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Abelia × grandiflora, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylan367

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 12:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Zephyranthes atamasco - Photo (c) canoe4nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by canoe4nature
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Zephyranthes atamasco, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 02:00 ΜΜ EDT
Broussonetia papyrifera - Photo (c) dearufo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Broussonetia papyrifera, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durham_nc

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 10:18 ΠΜ EDT

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: boost2020

Rhododendron indicum - Photo (c) mahimahi0523mahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Rhododendron indicum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenna4

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 06:23 ΜΜ EDT
Zephyranthes atamasco - Photo (c) canoe4nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by canoe4nature
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Zephyranthes atamasco, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenna4

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 06:27 ΜΜ EDT
Chionanthus virginicus - Photo (c) Arthur T. LaBar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Chionanthus virginicus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaisree

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 06:59 ΜΜ EDT
Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomolocee

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Houstonia caerulea - Photo (c) James Ellison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Houstonia caerulea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdrum27

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:51 ΜΜ EDT
Malacosoma americana - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Malacosoma americana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travismoose

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 07:56 ΠΜ EDT

Τόπος

Mangum, NC, USA (Google, OSM)
Zephyranthes atamasco - Photo (c) canoe4nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by canoe4nature
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Zephyranthes atamasco, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josesantana1

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 09:30 ΠΜ EDT
Lonicera sempervirens - Photo (c) Laura Kimberly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Kimberly
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Lonicera sempervirens, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durham_nc

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 10:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: boost2020

Rhododendron indicum - Photo (c) mahimahi0523mahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Rhododendron indicum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdrum27

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:26 ΜΜ EDT
Sisyrinchium - Photo (c) Edward Lisowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Lisowski
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Γένος Sisyrinchium, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)

Παρατηρητής

jbnc11

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 11:17 ΠΜ EDT
Βίγκα Κρεμαστή - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfeifferlmms

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 07:53 ΠΜ EDT
Andersonglossum virginianum - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Andersonglossum virginianum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klnangle

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 10:21 ΠΜ EDT

Τόπος

Durham (Google, OSM)
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_a

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Salvia lyrata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Salvia lyrata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foreheadhills

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 03:41 ΜΜ EDT
Morella cerifera - Photo (c) Homer Edward Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Morella cerifera, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)

Παρατηρητής

mcngib

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 02:36 ΜΜ EDT
Βίγκα Κρεμαστή - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foreheadhills

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 01:22 ΜΜ EDT
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foreheadhills

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 03:42 ΜΜ UTC
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logan_britt

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 04:23 ΜΜ EDT
Zizia aurea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Shaun Pogacnik
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Zizia aurea, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfeifferlmms

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 06:59 ΜΜ EDT
Phytolacca americana - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

frankyj

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 02:54 ΜΜ EDT
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judystafford

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 07:12 ΜΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, USA (Google, OSM)
Ampelopsis glandulosa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Ampelopsis glandulosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankyj

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 02:51 ΜΜ EDT
Oxalis violacea - Photo (c) walkmic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη keh31: Oxalis violacea, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 958