Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yipinjohnson

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 10:22 ΠΜ CDT
Trichodesma gibbosa - Photo (c) sdrov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sdrov
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Trichodesma gibbosa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadenpoll

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 01:28 ΜΜ EDT
Sandalus niger - Photo (c) Jeffrey G. Cramer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeffrey G. Cramer
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Sandalus niger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackietl

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 11:09 ΠΜ -05

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Sandalus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Sandalus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackietl

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 11:58 ΠΜ -05

Τόπος

Jama, Ecuador (Google, OSM)
Sandalus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Sandalus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackaboy68

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:42 ΠΜ CDT
Sandalus niger - Photo (c) Jeffrey G. Cramer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeffrey G. Cramer
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Sandalus niger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisy_hernandez1

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 12:32 ΜΜ CDT
Sandalus niger - Photo (c) Jeffrey G. Cramer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeffrey G. Cramer
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Sandalus niger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietaarcostanzo

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:48 ΜΜ -03
Polytomus dalmanni - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Polytomus dalmanni, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsandrizzle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 12:14 ΜΜ CDT
Sandalus niger - Photo (c) Jeffrey G. Cramer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeffrey G. Cramer
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Sandalus niger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magnolia17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 05:29 ΜΜ CDT
Sandalus niger - Photo (c) Jeffrey G. Cramer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeffrey G. Cramer
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Sandalus niger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

normfarmerimages

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 02:19 ΜΜ AEDT
Callirhipidae - Photo (c) Jesus cortes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesus cortes
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Οικογένεια Callirhipidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prioninae_eu

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:34 ΜΜ AST
Trichodesma - Photo (c) icipe_Biosystematics_unit-R_Copeland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by icipe_Biosystematics_unit-R_Copeland
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Trichodesma, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tugalooview

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 10:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Itseyi (Google, OSM)

Περιγραφή

At incandescent light.

Ετικέτες

Trichodesma gibbosa - Photo (c) sdrov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sdrov
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Trichodesma gibbosa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

over_the_rainbow_bridge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:39 ΠΜ CDT
Sandalus niger - Photo (c) Jeffrey G. Cramer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeffrey G. Cramer
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Sandalus niger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_hartzler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 12:45 ΜΜ EDT
Sandalus niger - Photo (c) Jeffrey G. Cramer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeffrey G. Cramer
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Sandalus niger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankie_h53

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 01:01 ΜΜ CDT
Sandalus niger - Photo (c) Jeffrey G. Cramer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeffrey G. Cramer
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Sandalus niger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prioninae_eu

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 09:40 ΜΜ AST
Trichodesma - Photo (c) icipe_Biosystematics_unit-R_Copeland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by icipe_Biosystematics_unit-R_Copeland
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Trichodesma, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogokonarski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 08:15 ΜΜ -03
Polytomus marginatus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Polytomus marginatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

setapion

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2002
Sandalus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Sandalus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulagimenez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 01:43 ΜΜ -03
Polytomus dalmanni - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Polytomus dalmanni, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willkuhn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 08:17 ΜΜ EDT
Sandalus niger - Photo (c) Jeffrey G. Cramer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeffrey G. Cramer
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Sandalus niger, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_back

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On Ceanothus.

Eronyxa - Photo (c) kipwill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kipwill
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Eronyxa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

nicolasasaenz

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 06:32 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Small about 3/4 of cm in length

Serica - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Serica, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:33 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Ridge Route

Dermestidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Οικογένεια Dermestidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2010 11:15 ΜΜ -05

Τόπος

Manta, Ecuador (Google, OSM)
Sandalus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Sandalus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsey_d

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 02:53 ΜΜ CAT

Τόπος

Otjozondjupa, NA (Google, OSM)
Chamoerhipis - Photo (c) Wolf-Achim and Hanna Roland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wolf-Achim and Hanna Roland
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Chamoerhipis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 12:32 ΜΜ -03
Polytomus dalmanni - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Polytomus dalmanni, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharon152

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 08:03 ΠΜ EST
Trichodesma gibbosa - Photo (c) sdrov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sdrov
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Trichodesma gibbosa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 04:51 ΜΜ CDT

Τόπος

Newcastle, NE, US (Google, OSM)
Ptinus - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Ptinus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundovarelab

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 09:21 ΜΜ -03
Sandalus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Γένος Sandalus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nat_rojasestevez

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 01:20 ΠΜ AEST
Rhipicera mystacina - Photo (c) Kristi  Ellingsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kristi  Ellingsen
Η ταυτότητα του χρήστη keeldish: Rhipicera mystacina, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1548