Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018

Περιγραφή

In kahikatea (Dacrycarpus dacrydioides) / totara (Podocarpus totara var. totara) forest remnant. Noted on kahikatea trunk amongst lichens. Specimen pinkish white about 6 mm long.

Coelostomidia - Photo (c) Maarten, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kaylagr: Γένος Coelostomidia, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 08:05 AM NZST

Περιγραφή

Common - in places co-dominant next to beech (Fuscospora fusca, Lophozonia menziesii).

Podocarpus laetus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kaylagr: Podocarpus laetus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 01:11 PM NZST

Περιγραφή

Common on a single flowering Leptospermum scoparium

Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kaylagr: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2018 08:59 AM HST

Περιγραφή

Not sure about variety yet

Samolus repens repens - Photo (c) rewielliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kaylagr: Samolus repens var. repens, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoebeandrews

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 09:25 AM NZST
Samolus repens - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kaylagr: Samolus repens, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoebeandrews

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 09:25 AM NZST
Coprosma rotundifolia - Photo (c) john_barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη kaylagr: Coprosma rotundifolia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimpletuteja

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 01:45 PM +13
Usnea - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kaylagr: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7