Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

mars260986

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 11:15 ΜΜ BST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιλύρα (Γένος Tilia)

Παρατηρητής

catherine542

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 07:32 ΜΜ EDT
Φιλύρα - Photo (c) Denis Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Ivanov
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτο (Γένος Symphytum)

Παρατηρητής

link-o-bob

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 07:36 ΜΜ EDT
Σύμφυτο - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Σύμφυτο (Γένος Symphytum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youknowit

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 07:36 ΜΜ EDT
Aquilegia - Photo (c) Tom Scavo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Scavo
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Γένος Aquilegia, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theoneje

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 03:26 ΜΜ EDT
Aquilegia - Photo (c) Tom Scavo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Scavo
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Γένος Aquilegia, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

elizabethbradley

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 04:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This is the plant with leaves that are confused with bleeding hearts, right? Does anyone know its name?

Άγριο Γεράνι - Photo (c) Josh Emm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Emm
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davethedeal

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:58 ΜΜ CDT
Αράχνες - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mygarden22

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 05:24 ΜΜ CEST
Σύμφυτο - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Σύμφυτο (Γένος Symphytum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenwb

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021

Τόπος

Canewdon (Google, OSM)
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

lautisto

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Norwich NR1, UK (Google, OSM)
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggyfeatures

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:09 ΜΜ BST

Τόπος

Pudsey, UK (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος - Photo (c) Michael Gäbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος (Erinaceus europaeus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)

Παρατηρητής

nedwards86

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:41 ΜΜ BST
Δασική Οξιά - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)

Παρατηρητής

sara1484

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 08:05 ΜΜ CEST
Κουτσουνάδα - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

nedwards86

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 05:18 ΜΜ BST

Τόπος

Kensworth, UK (Google, OSM)
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

ellentomgina

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 09:27 ΜΜ CEST
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Vit Lukas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vit Lukas
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:06 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Farlington Playing Field S. ditch

Ετικέτες

Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:08 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Farlington Playing Field S. ditch

Ετικέτες

Άγριο Γεράνι - Photo (c) Josh Emm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Emm
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:03 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Farlington Playing Field S. ditch

Ετικέτες

Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielleedwards

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 06:49 ΠΜ BST
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

godneygardener

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:31 ΠΜ BST
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:00 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Farlington Playing Field S. ditch

Ετικέτες

Μολόχα - Photo (c) Jakub Benda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakub Benda
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Μολόχα (Malva sylvestris)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedaniel81

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:09 ΜΜ BST
Pentaglottis sempervirens - Photo (c) jonnyj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jonnyj
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Pentaglottis sempervirens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:58 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Farlington Playing Field S. ditch

Ετικέτες

Μαργαρίτα - Photo (c) Tobias Gratzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tobias Gratzer
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Μαργαρίτα (Bellis perennis)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

cedaniel81

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:08 ΜΜ BST
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Josh Emm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Emm
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

cedaniel81

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:09 ΜΜ BST
Μαργαρίτα - Photo (c) Tobias Gratzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tobias Gratzer
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Μαργαρίτα (Bellis perennis)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougggie

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:51 ΠΜ CEST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

timerobot

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:41 ΠΜ BST
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Josh Emm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Emm
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chopper

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:10 ΠΜ CEST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximharding

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:08 ΠΜ CEST
Papaver cambricum - Photo (c) aagenielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Papaver cambricum, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 77