Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mygarden22

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 05:24 ΜΜ CEST
Σύμφυτο - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Σύμφυτο (Γένος Symphytum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenwb

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021

Τόπος

Canewdon (Google, OSM)
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

lautisto

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Norwich NR1, UK (Google, OSM)
Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liana_joy04
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggyfeatures

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:09 ΜΜ BST

Τόπος

Pudsey, UK (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος - Photo (c) Michael Gäbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος (Erinaceus europaeus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)

Παρατηρητής

nedwards86

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:41 ΜΜ BST
Δασική Οξιά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)

Παρατηρητής

sara1484

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 08:05 ΜΜ CEST
Κουτσουνάδα - Photo (c) floriankreppel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by floriankreppel
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

nedwards86

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 05:18 ΜΜ BST

Τόπος

Kensworth, UK (Google, OSM)
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Lou Legrand
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

ellentomgina

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 09:27 ΜΜ CEST
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Kristýna Coufalová, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristýna Coufalová
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:06 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Farlington Playing Field S. ditch

Ετικέτες

Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:08 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Farlington Playing Field S. ditch

Ετικέτες

Άγριο Γεράνι - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:03 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Farlington Playing Field S. ditch

Ετικέτες

Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Lou Legrand
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielleedwards

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 06:49 ΠΜ BST
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

godneygardener

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:31 ΠΜ BST
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:00 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Farlington Playing Field S. ditch

Ετικέτες

Μολόχα - Photo (c) Cristina Florentina Alistar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristina Florentina Alistar
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Μολόχα (Malva sylvestris)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedaniel81

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:09 ΜΜ BST
Pentaglottis sempervirens - Photo (c) Hornbeam Arts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Pentaglottis sempervirens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:58 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Farlington Playing Field S. ditch

Ετικέτες

Μαργαρίτα - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Μαργαρίτα (Bellis perennis)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

cedaniel81

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:08 ΜΜ BST
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

cedaniel81

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:09 ΜΜ BST
Μαργαρίτα - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Μαργαρίτα (Bellis perennis)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougggie

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:51 ΠΜ CEST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

timerobot

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:41 ΠΜ BST
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chopper

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:10 ΠΜ CEST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximharding

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:08 ΠΜ CEST
Papaver cambricum - Photo (c) Maurice Maynard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice Maynard
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Papaver cambricum, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gertie1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 06:34 ΜΜ BST
Rhododendron ponticum ponticum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Rhododendron ponticum ssp. ponticum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gertie1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 06:35 ΜΜ UTC
Hyacinthoides - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Γένος Hyacinthoides, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gertie1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 06:40 ΜΜ BST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakleafe

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 06:40 ΜΜ BST
Aquilegia vulgaris - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Aquilegia vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gertie1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 06:45 ΜΜ UTC
Μηκωνοειδών - Photo (c) Salvador Herrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Salvador Herrera
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gertie1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 06:46 ΜΜ UTC
Myosotis - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Γένος Myosotis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:01 ΠΜ CEST
Lamium album - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Lamium album, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

monzonfa

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 05:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Wilkinsburg (Google, OSM)
Νεροτσουκνίδα - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kathryn469: Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 69