Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottbuckel

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Bertholletia excelsa - Photo (c) Leonardo Bergamini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonardo Bergamini
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Bertholletia excelsa, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottbuckel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 03:19 ΜΜ -04

Τόπος

Manacapuru, AM, BR (Google, OSM)
Sida - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Sida, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

scottbuckel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 03:53 ΜΜ -04
Clibadium - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mateo Hernandez Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Clibadium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

scottbuckel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 06:45 ΠΜ -04
Πολυγονατοειδή - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_everton

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 01:41 ΜΜ -04
Laeliinae - Photo (c) Thibaud Aronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thibaud Aronson
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Υποφυλή Laeliinae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ti_tiziana

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 05:45 ΜΜ -04

Τόπος

Tucan Amazon Lodge (Google, OSM)
Calliandra selloi - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Calliandra selloi, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afraniosilva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 08:28 ΠΜ -04
Agave sisalana - Photo (c) subhashc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Agave sisalana, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλόη Η Γνήσια (Aloe vera)

Παρατηρητής

edimara1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 05:26 ΜΜ -04
Αλόη Η Γνήσια - Photo (c) Luis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Αλόη Η Γνήσια (Aloe vera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_kassiasimoes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 07:32 ΜΜ -04
Inga cinnamomea - Photo (c) h_kassiasimoes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Inga cinnamomea, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellen_priscila

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 03:37 ΜΜ -04
Pottiaceae - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Οικογένεια Pottiaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyn_karen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 01:29 ΜΜ -04
Livistona chinensis - Photo (c) Forest and Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Livistona chinensis, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2009 05:04 ΜΜ -04
Hylaeaicum - Photo (c) Marco Hidalgo Chaverri, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Hidalgo Chaverri
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Hylaeaicum, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2009 07:27 ΠΜ -04
Passiflora - Photo (c) David, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by David
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Υπογένος Passiflora, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2009 10:03 ΠΜ -04
Acioa - Photo 
British Museum - Natural History Museum's Biodiversity Informatics Group., δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Acioa, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2009 10:05 ΠΜ -04
Eugenia inundata - Photo (c) KATELL UGUEN, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KATELL UGUEN
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Eugenia inundata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2007 04:45 ΠΜ -04
Aspidosperma carapanauba - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Whaldener Endo
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Aspidosperma carapanauba, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2008 02:56 ΜΜ -04
Aniba - Photo (c) Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gabriel Camilo Jaramillo Giraldo
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Aniba, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2009 10:44 ΠΜ -04
Inga - Photo (c) subhashc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Inga, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2009 11:30 ΠΜ -04
Gustavia - Photo (c) Jenn Sinasac, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenn Sinasac
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Gustavia, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2009 08:13 ΠΜ -04
Combretum fruticosum - Photo (c) Alexis López Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis López Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Combretum fruticosum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2009 10:50 ΠΜ -04
Naucleopsis - Photo (c) Phil Kahler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Kahler
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Naucleopsis, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2009 08:43 ΠΜ -04
Mauritiella armata - Photo (c) Rodolph Delfino Sartin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rodolph Delfino Sartin
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Mauritiella armata, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2007 06:39 ΠΜ -04
Zingiberaceae - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Οικογένεια Zingiberaceae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2007 09:40 ΠΜ -04
Herrania - Photo (c) aulax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aulax
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Herrania, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2007 12:05 ΜΜ -04
Geonoma - Photo (c) Blanca Nidia Vicente Rivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Blanca Nidia Vicente Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Geonoma, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2007 12:33 ΜΜ -04
Bactris gasipaes - Photo (c) jorgebrito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jorgebrito
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Bactris gasipaes, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2009 06:08 ΜΜ -04
Costus - Photo (c) 刘光裕 Liu Guangyu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 刘光裕 Liu Guangyu
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Costus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2009 04:05 ΜΜ -04
Dichorisandra - Photo (c) Marco Pellegrini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Pellegrini
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Dichorisandra, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2009 11:27 ΠΜ -04
Duguetia - Photo (c) notlin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by notlin
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Γένος Duguetia, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2009 05:40 ΜΜ -04
Carapa guianensis - Photo (c) Feroze Omardeen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη katelluguen: Carapa guianensis, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1824