Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

letsthat

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 03:30 ΜΜ +05
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariya_grishko

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 04:02 ΜΜ +05
Narcissus poeticus - Photo (c) Anastasiia Merkulova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Anastasiia Merkulova
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Narcissus poeticus, Ένα μέλος του Νάρκισσος (Γένος Narcissus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariya_grishko

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 04:24 ΜΜ +05
Symphytum caucasicum - Photo (c) Игорь Щербаков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Щербаков
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Symphytum caucasicum, Ένα μέλος του Σύμφυτο (Γένος Symphytum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariya_grishko

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 05:08 ΜΜ +05
Ixiolirion tataricum - Photo (c) Мария Гришко, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Мария Гришко
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Ixiolirion tataricum, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariya_grishko

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 06:35 ΜΜ +05
Veronica chamaedrys - Photo (c) Mireille Mourzelas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mireille Mourzelas
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Veronica chamaedrys, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariya_grishko

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:26 ΜΜ MSK
Aglais urticae - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Aglais urticae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

naturalist78050

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:40 ΜΜ +05
Κραμβοειδή - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maomax

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 10:54 ΠΜ +05
Phytolacca - Photo (c) David Alejandro Sánchez Gómez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Alejandro Sánchez Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Γένος Phytolacca, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υπερικό (Γένος Hypericum)

Παρατηρητής

dima_zhukov

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 03:01 ΠΜ +06
Υπερικό - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυνόγλωσσο (Γένος Cynoglossum)

Παρατηρητής

dima_zhukov

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 03:04 ΠΜ +06
Κυνόγλωσσο - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Κυνόγλωσσο (Γένος Cynoglossum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

dima_zhukov

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 03:02 ΠΜ +06
Χειλανθή - Photo (c) landcaster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nkanunnikov

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 09:44 ΠΜ +05
Phlomoides - Photo (c) Shayan Ghiaseddin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shayan Ghiaseddin
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Γένος Phlomoides, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

agniia

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:22 ΠΜ +05
Καρυοφυλλοειδή - Photo (c) cloudya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cloudya
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

agniia

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 01:55 ΜΜ +05
Σελινοειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akhmtzhnd

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 08:15 ΜΜ +05
Berberis - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Γένος Berberis, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulbolsyn

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:28 ΠΜ +05
Prunus padus - Photo (c) Sciadopitys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Prunus padus, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

salta23

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:08 ΜΜ +05
Eremurus altaicus - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Eremurus altaicus, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 10:27 ΠΜ +05
Eremurus anisopterus - Photo (c) Thomas Calame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Calame
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Eremurus anisopterus, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

nkanunnikov

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 10:58 ΠΜ +05
Κυαμοειδή - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία (Γένος Linaria)

Παρατηρητής

nkanunnikov

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 07:56 ΠΜ +05
Λιναρία - Photo (c) Thanasis Papanikolaou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thanasis Papanikolaou
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleskahle

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 07:18 ΠΜ +05
Goniolimon - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Zyryanov
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Γένος Goniolimon, Ένα μέλος του Πλουμβαγινοειδή (Οικογένεια Plumbaginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleskahle

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 07:20 ΠΜ +05

Τόπος

Almaty (Google, OSM)
Arnebia - Photo (c) Fred Inklaar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Γένος Arnebia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εχίνωψ (Γένος Echinops)

Παρατηρητής

charleskahle

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 08:06 ΠΜ +05

Τόπος

Almaty (Google, OSM)
Εχίνωψ - Photo (c) Konstantinos Barsakis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Barsakis
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Εχίνωψ (Γένος Echinops)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mingu

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 09:36 ΠΜ +05
Spiraea hypericifolia - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wild Chroma
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Spiraea hypericifolia, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ariya57899

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 09:43 ΠΜ +05

Τόπος

Kazakhstan (Google, OSM)
Αρτεμισία Η Δρακόντειος - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Αρτεμισία Η Δρακόντειος (Artemisia dracunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 03:16 ΜΜ +05
Lagochilus - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ingeborg van Leeuwen
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Γένος Lagochilus, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

zhanerke_ermek

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:14 ΠΜ +05
Leonurus - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Γένος Leonurus, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

aiganym_karsakbai

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 09:17 ΠΜ +05
Κραμβοειδή - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)

Παρατηρητής

tilek_nurakhmetov

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:33 ΠΜ +05
Βοραγινοειδή - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvin Diamond
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

seitkamal_shalabai

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 11:08 ΠΜ +05
Καρυοφυλλοειδή - Photo (c) cloudya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cloudya
Η ταυτότητα του χρήστη kastani: Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 143003