Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan828

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:45 AM SAST
Albuca viscosa - Photo (c) janeennichols, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Albuca viscosa, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aneld

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 06:59 PM SAST
Veltheimia capensis - Photo (c) Patrick Lane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrick Lane
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Veltheimia capensis, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

oxelman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2016 04:33 PM CET
Chaenostoma - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Γένος Chaenostoma, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 1986

Περιγραφή

AL37

Drosanthemum - Photo (c) wonderwalker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wonderwalker
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Γένος Drosanthemum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxelman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2016 11:31 AM CET
Gomphocarpus fruticosus - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Gomphocarpus fruticosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύγαλα (Γένος Polygala)

Παρατηρητής

bertuseng

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:57 AM SAST

Περιγραφή

Dont this know this one.

Polygala teretifolia - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Polygala teretifolia, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

bertuseng

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 09:09 AM SAST
Arctotheca - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Γένος Arctotheca, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertuseng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 12:35 PM SAST
Ruschia caroli - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Ruschia caroli, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertuseng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 02:04 PM SAST
Chaenostoma caeruleum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Chaenostoma caeruleum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertuseng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 11:48 AM SAST
Drosanthemum speciosum - Photo (c) gerhardmalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gerhardmalan
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Drosanthemum speciosum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertuseng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 09:43 AM SAST
Atriplex lindleyi inflata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Atriplex lindleyi ssp. inflata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertuseng

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 09:58 AM SAST
Crassula rupestris - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Crassula rupestris, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertuseng

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:20 AM SAST
Ornithoglossum undulatum - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Ornithoglossum undulatum, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bionerds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 06:16 PM SAST
Kewa salsoloides - Photo (c) Kevin Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kevin Murray
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Kewa salsoloides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bionerds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 06:48 PM SAST
Gladiolus permeabilis - Photo (c) Marie Delport, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Delport
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Gladiolus permeabilis, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 07:42 AM SAST

Τόπος

mv3 (Google, OSM)

Περιγραφή

lvs pleated, ciliate - but something not sitting quite comfortably with Wachendorfia...

Babiana scariosa - Photo (c) Alan Horstmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Horstmann
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Babiana scariosa, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2017 11:34 AM CET

Ετικέτες

Arctotheca calendula - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Arctotheca calendula, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:42 AM SAST
Stapeliopsis saxatilis - Photo (c) kevinjolliffe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Stapeliopsis saxatilis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tertia_marais

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 04:25 PM SAST
Hyobanche glabrata - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Hyobanche glabrata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bionerds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 08:29 PM SAST
Hesperantha bachmannii - Photo (c) AnneLise Vlok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by AnneLise Vlok
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Hesperantha bachmannii, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

brinkt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:51 AM EEST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Chaenostoma caeruleum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Chaenostoma caeruleum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baviaankranz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 05:50 PM SAST
Drosanthemum bicolor - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Drosanthemum bicolor, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baviaankranz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 07:14 AM SAST

Περιγραφή

Maybe?

Babiana scariosa - Photo (c) Alan Horstmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Horstmann
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Babiana scariosa, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baviaankranz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:02 PM SAST

Περιγραφή

Pls ID?

Malephora - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Γένος Malephora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baviaankranz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:01 PM SAST

Περιγραφή

pls ID?

Drosanthemum speciosum - Photo (c) gerhardmalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gerhardmalan
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Drosanthemum speciosum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baviaankranz

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 05:50 PM SAST
Julodis viridipes - Photo (c) yakovlev.alexey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Julodis viridipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baviaankranz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 11:39 AM SAST
Albuca canadensis - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Albuca canadensis, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurensearle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 05:27 PM EEST
Lessertia frutescens - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Lessertia frutescens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)

Παρατηρητής

baviaankranz

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 05:26 PM SAST
Ledebouria - Photo (c) Robert Archer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Archer
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Γένος Ledebouria, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baviaankranz

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021
Eriospermum paradoxum - Photo (c) Peter Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη karoopixie: Eriospermum paradoxum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 30293