Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balajidevarajan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 03:23 ΠΜ +0545
Orthetrum triangulare - Photo (c) HUANG QIN, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by HUANG QIN
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Orthetrum triangulare, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pant1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 04:25 ΜΜ +0545
Orthetrum sabina - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Orthetrum sabina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapan1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 03:10 ΜΜ +0545
Orthetrum sabina - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Orthetrum sabina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

mikal20059

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 02:39 ΜΜ +0545

Περιγραφή

Order :Odonata
Family :Libelluidae
Scientific name :Bradinopyga geminata
Common name : granite ghost
Habitat :Near water bodies
Lifecycle : Incomplete metamorphosis
Host plant : ....
Host insect : ....

Orthetrum sabina - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Orthetrum sabina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pradip97924

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 01:03 ΜΜ +0545
Neurobasis chinensis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Neurobasis chinensis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pradip97924

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023
Crocothemis servilia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kritika98447

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024
Amphiallagma parvum - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Amphiallagma parvum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khagendrabhatta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:44 ΠΜ +0545
Anaciaeschna martini - Photo (c) Dave Hansche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dave Hansche
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Anaciaeschna martini, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 01:12 ΜΜ +0545

Τόπος

Bardiya, Nepal (Google, OSM)
Crocothemis servilia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:15 ΠΜ +0545

Τόπος

Chitawan, Nepal (Google, OSM)
Urothemis signata - Photo (c) MeenaV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MeenaV
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Urothemis signata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 09:29 ΠΜ +0545

Τόπος

Bardiya, Nepal (Google, OSM)
Ceriagrion auranticum - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Ceriagrion auranticum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 12:51 ΜΜ +0545

Τόπος

Bardiya, Nepal (Google, OSM)
Lamelligomphus risi - Photo (c) Rejoice Gassah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rejoice Gassah
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Lamelligomphus risi, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 12:06 ΜΜ +0545

Τόπος

Bardiya, Nepal (Google, OSM)
Ceriagrion coromandelianum - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Ceriagrion coromandelianum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 11:02 ΠΜ +0545

Τόπος

Bardiya, Nepal (Google, OSM)
Trithemis festiva - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Trithemis festiva, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 11:01 ΠΜ +0545

Τόπος

Bardiya, Nepal (Google, OSM)
Crocothemis servilia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 01:14 ΜΜ +0545

Τόπος

Bardiya, Nepal (Google, OSM)
Orthetrum taeniolatum - Photo (c) Paul G. Schrijvershof, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul G. Schrijvershof
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Orthetrum taeniolatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 01:12 ΜΜ +0545

Τόπος

Bardiya, Nepal (Google, OSM)
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vonngingi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 12:09 ΠΜ IST
Caliphaea confusa - Photo (c) Rachit Pratap Singh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rachit Pratap Singh
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Caliphaea confusa, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vonngingi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 11:40 ΜΜ IST
Copera vittata - Photo (c) Monique Cordeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monique Cordeiro
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Copera vittata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holis

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 12:19 ΜΜ HKT
Orthetrum glaucum - Photo (c) Love Osr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Love Osr
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Orthetrum glaucum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 07:30 ΠΜ +0545
Ceriagrion coromandelianum - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Ceriagrion coromandelianum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibekgyawali

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 01:52 ΜΜ +0545

Περιγραφή

ID?

Rhodothemis rufa - Photo (c) Lena Chow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lena Chow
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Rhodothemis rufa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhasish_arandhara

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 06:40 ΠΜ IST
Caliphaea confusa - Photo (c) Rachit Pratap Singh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rachit Pratap Singh
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Caliphaea confusa, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prbh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Nepal (Google, OSM)
Diplacodes trivialis - Photo (c) Bug's eyes photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bug's eyes photography
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 04:40 ΜΜ +0545
Trithemis aurora - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Trithemis aurora, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:36 ΠΜ +0545
Neurobasis chinensis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Neurobasis chinensis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cruzmobilefotografy

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 05:39 ΠΜ IST

Περιγραφή

Dragonfly

Lyriothemis flava - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Lyriothemis flava, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 10:34 ΠΜ IST
Lyriothemis flava - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Lyriothemis flava, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prbh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Nepal (Google, OSM)
Diplacodes trivialis - Photo (c) Bug's eyes photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bug's eyes photography
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subirshakya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 03:25 ΜΜ +0545
Orthetrum pruinosum - Photo (c) leifgabrielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη karoconniff: Orthetrum pruinosum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2067