Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonpike1980

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 06:52 AM CDT

Τόπος

Henderson, TX, USA (Google, OSM)
Oreta rosea - Photo (c) nolieschneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Oreta rosea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batemanp

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:07 PM CDT
Papilio cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Papilio cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 10:27 AM CDT
Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsayboone

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 11:45 AM UTC
Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamprater

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 08:53 AM UTC

Τόπος

Tyler, TX, US (Google, OSM)
Thamnophis proximus - Photo (c) Eric Osmundson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Thamnophis proximus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel2886

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 03:31 PM UTC
Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda_adair

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:24 PM CDT
Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 03:34 PM CDT
Aspidoscelis sexlineatus - Photo (c) rsnyder11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Aspidoscelis sexlineatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:40 AM CDT
Aspidoscelis sexlineatus - Photo (c) rsnyder11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Aspidoscelis sexlineatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phototime

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 10:01 AM CDT
Monobia quadridens - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Monobia quadridens, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phototime

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 11:13 AM CDT

Περιγραφή

With two, Four-spotted Pennant [Brachymesia gravida] caught in its web

Ετικέτες

Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους Passiflora incarnata

Παρατηρητής

phototime

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 10:06 AM CDT
Λουλούδι Του Πάθους - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phototime

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 01:24 PM CDT

Περιγραφή

Feeding on Indian Heliotrope [Heliotropium indicum]

Ετικέτες

Danaus gilippus - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Danaus gilippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phototime

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:03 AM CDT

Ετικέτες

Euptoieta claudia - Photo (c) Ken Slade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Euptoieta claudia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 07:22 PM CDT
Piranga rubra - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Piranga rubra, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmiccat

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:07 AM CDT

Περιγραφή

Rose Rudman Park
Tyler, TX

Ambrosia artemisiifolia - Photo (c) Erik Jørgensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Ambrosia artemisiifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmiccat

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:42 AM CDT

Περιγραφή

Rose Rudman Park
Tyler, TX

Chamaecrista fasciculata - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Chamaecrista fasciculata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmiccat

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:50 AM CDT

Περιγραφή

Rose Rudman Park
Tyler, TX

Phyllanthus urinaria - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Phyllanthus urinaria, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phototime

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 02:26 PM CDT

Ετικέτες

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phototime

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 12:58 PM CDT

Ετικέτες

Coccyzus americanus - Photo (c) Carlos Sanchez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Coccyzus americanus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 09:48 AM CDT
Frangula caroliniana - Photo (c) rockybranch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Frangula caroliniana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertooconnor

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019

Τόπος

Athens (Google, OSM)
Nerodia erythrogaster - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brookelong44

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 09:00 PM UTC
Haldea striatula - Photo (c) Robert Meehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Haldea striatula, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος Parthenocissus quinquefolia

Παρατηρητής

collin75

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 12:28 PM CDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidozrowoods

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Rudbeckia hirta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Rudbeckia hirta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobilbo

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 02:20 PM UTC
Liatris squarrosa - Photo (c) Kate Goodenough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Liatris squarrosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annreynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:45 AM CDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Pachydiplax longipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annreynolds

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 09:17 AM CDT
Bombus pensylvanicus - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Bombus pensylvanicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmexflora

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 05:50 PM CDT

Τόπος

Tyler, TX, USA (Google, OSM)
Perithemis tenera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Perithemis tenera, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phototime

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:04 PM CDT

Ετικέτες

Chondestes grammacus - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kari-tx: Chondestes grammacus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 229