Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasdj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 04:26 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Nut obovoid to globose, 1.3–2.2 mm long, 0.9–1.5 mm diam., strongly rugose, dull, yellowish to mid-brown, with papillose base and paler papillose and hispid apex. Sheath pale to mid-brown with reddish tinges, dull.

Previously to Jervis Bay

Machaerina teretifolia - Photo (c) Bill Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Machaerina teretifolia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewlh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:50 ΠΜ AEDT
Schoenus apogon - Photo (c) FoodForestNZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FoodForestNZ
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Schoenus apogon, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 12:54 ΜΜ AEST
Cyperus sanguinolentus - Photo (c) Kevin Faccenda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kevin Faccenda
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Cyperus sanguinolentus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olliesaurus

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 01:52 ΜΜ AEDT
Isolepis cernua - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Isolepis cernua, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

martinkopp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 03:36 ΜΜ AEDT
Ευφορβία - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alijef

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 11:37 ΠΜ AEDT
Restionaceae - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Οικογένεια Restionaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcorrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2017 12:12 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

GBIF data record 6 Gahnia species in the region, but this appears the best match to other posts on iNat.

Gahnia sieberiana - Photo (c) Ralph Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ralph Foster
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Gahnia sieberiana, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 02:55 ΜΜ AWST
Allocasuarina humilis - Photo (c) Durrantulah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Durrantulah
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Allocasuarina humilis, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 11:09 ΠΜ AEST
Allocasuarina misera - Photo (c) Chris Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chris Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Allocasuarina misera, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 12:38 ΜΜ AEDT
Allocasuarina paradoxa - Photo (c) paulinecranny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by paulinecranny
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Allocasuarina paradoxa, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 04:32 ΜΜ AEST
Allocasuarina paludosa - Photo (c) Nick Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Allocasuarina paludosa, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 09:17 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

This is the 3rd time I have run across this cryptic little sedge in escarpment bogs (this one being at 920m elevation). The first time I sent a specimen to Sydney RBG who ID'd it as O. distichus. It appears to be uncommon, although hard to spot among taller sedges.

Oreobolus distichus - Photo (c) jackiemiles, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jackiemiles
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Oreobolus distichus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmattnimbs

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 10:14 ΠΜ AEDT
Cyperus polystachyos - Photo (c) overlander (Gerald Krygsman), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by overlander (Gerald Krygsman)
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Cyperus polystachyos, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmattnimbs

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 09:35 ΠΜ AEDT
Cyperus polystachyos - Photo (c) overlander (Gerald Krygsman), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by overlander (Gerald Krygsman)
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Cyperus polystachyos, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 01:50 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Growing in a small farm dam with Eleocharis sphacelata. I thought it might be Schoenoplectus pungens, whatever that is called now, although the culms were more yellow-green than blue-green. Didn't have a camera with me, so no in situ photos. It was forming small tussocks about 70cm high around the dam margins.

Schoenoplectiella mucronata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Schoenoplectiella mucronata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 01:50 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Growing in a small farm dam with Eleocharis sphacelata. I thought it might be Schoenoplectus pungens, whatever that is called now, although the culms were more yellow-green than blue-green. Didn't have a camera with me, so no in situ photos. It was forming small tussocks about 70cm high around the dam margins.

Schoenoplectus - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Γένος Schoenoplectus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 01:04 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Not sure between M. gunnii and M. nuda, but I think the tussocks were large enough that it has to be gunnii (nuda leaves to 40cm long in NSW Flora, these would have been closer to 100cm). Some inflorescences straight, some flexuous. Nuts shiny, smooth, almost black, no hypogynous bristles. In drier grassy areas of a montane bog at about 900m elevation.

Machaerina gunnii - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Machaerina gunnii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 03:04 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Forming large diffuse tussocks in montane bog at c. 740m elevation.

Lepyrodia anarthria - Photo (c) jackiemiles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jackiemiles
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Lepyrodia anarthria, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 05:24 ΜΜ AWST
Tricostularia compressa - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Tricostularia compressa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 09:32 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

In a damp depression in a dune swale at the mouth of Wallagoot Lake. Tiny rhizomatous sedge was the most abundant species in the wettest bit, with Hydrocotyle bonariensis and Cyperus polystachyos.

Schoenus nitens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Schoenus nitens, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasdj

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 11:27 ΠΜ AEST

Περιγραφή

On dunes and sandy headlands south from Kioloa although there is a record for Burrill Lake dunes

Lepidosperma gladiatum - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Lepidosperma gladiatum, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 09:47 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Square stems

Fimbristylis tetragona - Photo (c) Russell Cumming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Cumming
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Fimbristylis tetragona, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 05:34 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Terrible pics. New camera issues.

Allocasuarina huegeliana - Photo (c) Charles Porter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Charles Porter
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Allocasuarina huegeliana, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 05:34 ΜΜ AWST
Allocasuarina huegeliana - Photo (c) Charles Porter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Charles Porter
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Allocasuarina huegeliana, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 12:45 ΜΜ AWST
Gahnia - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Γένος Gahnia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

andrew2285

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 06:45 ΠΜ EST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panyan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 03:49 ΜΜ AEDT
Gymnoschoenus sphaerocephalus - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Gymnoschoenus sphaerocephalus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmafitzy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 10:41 ΠΜ AEDT
Gymnoschoenus sphaerocephalus - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Gymnoschoenus sphaerocephalus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

attilalengyel

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 02:20 ΜΜ AEST
Xyris - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Γένος Xyris, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter12381

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 05:00 ΜΜ AEDT
Gymnoschoenus sphaerocephalus - Photo (c) John Tann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη karenwilsonau: Gymnoschoenus sphaerocephalus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3830