Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 01:59 ΜΜ +08
Crinoidea - Photo (c) Frédéric Ducarme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Frédéric Ducarme
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ομοταξία Crinoidea, Ένα μέλος του Εχινόδερμα (Συνομοταξία Echinodermata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carila33

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 02:15 ΜΜ +11
Ophiomastix annulosa - Photo (c) Frédéric Ducarme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiomastix annulosa, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carila33

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 03:50 ΜΜ +11
Ophiomastix annulosa - Photo (c) Frédéric Ducarme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiomastix annulosa, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpumerci

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 11:15 ΠΜ CST
Austruca - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Γένος Austruca, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayla_takakura

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 08:49 ΠΜ WITA

Τόπος

Bali Sea, Bali, ID (Google, OSM)
Ophiomastix caryophyllata - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiomastix caryophyllata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 04:08 ΜΜ +08
Ophiomastix caryophyllata - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiomastix caryophyllata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:58 ΜΜ IDT
Amphipholis squamata - Photo (c) Jeff Goddard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Goddard
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Amphipholis squamata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:57 ΜΜ IDT
Ophionereis - Photo (c) Julia Markey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Markey
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Γένος Ophionereis, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debiiem

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 07:41 ΠΜ AEST
Ophiarachna incrassata - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiarachna incrassata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

activismphotographer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:02 ΠΜ WITA

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)
Ophiocoma scolopendrina - Photo (c) 劉佳勳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 劉佳勳
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiocoma scolopendrina, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiaokao

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 04:11 ΜΜ CST
Gecarcoidea lalandii - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Gecarcoidea lalandii, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadisusanto

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2015

Ετικέτες

Ophiarachna incrassata - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiarachna incrassata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2017
Ophiomastix pictum - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiomastix pictum, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2015

Ετικέτες

Ophiomastix pictum - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiomastix pictum, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thedailybyrd

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 06:27 ΠΜ PST
Ophiocoma scolopendrina - Photo (c) 劉佳勳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 劉佳勳
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiocoma scolopendrina, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganharmon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 12:27 ΜΜ PST
Ophiocoma scolopendrina - Photo (c) 劉佳勳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 劉佳勳
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiocoma scolopendrina, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kati-romblon

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Romblon, PH (Google, OSM)
Ophiolepis superba - Photo (c) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0031940, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiolepis superba, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deadpetvet

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 07:07 ΜΜ PST
Ophiomastix janualis - Photo (c) Mark Stiebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Stiebel
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiomastix janualis, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinegywnethestomagulang

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:37 ΜΜ PST
Ophiomastix annulosa - Photo (c) Frédéric Ducarme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiomastix annulosa, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kati-romblon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Romblon, PH (Google, OSM)
Ophiothrix purpurea - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiothrix purpurea, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aburrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 03:52 ΜΜ PST
Ophiocoma scolopendrina - Photo (c) 劉佳勳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 劉佳勳
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiocoma scolopendrina, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alastairfreeman

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 11:00 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Very high density of brittle stars on reef flat.

Ophiarachna incrassata - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiarachna incrassata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alastairfreeman

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 11:20 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Very high density of brittle stars on reef flat.

Ophiomastix annulosa - Photo (c) Frédéric Ducarme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiomastix annulosa, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhinolin

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:01 ΜΜ CST
Ophiocnemis marmorata - Photo (c) Samuel Prakash, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samuel Prakash
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiocnemis marmorata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhinolin

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:59 ΜΜ CST
Ophiocnemis marmorata - Photo (c) Samuel Prakash, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samuel Prakash
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiocnemis marmorata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s1043278

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 08:11 ΠΜ CST
Gobioidei - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Υποτάξη Gobioidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist67514

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 06:04 ΜΜ CST
Ophiocoma scolopendrina - Photo (c) 劉佳勳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 劉佳勳
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiocoma scolopendrina, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigkuo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 03:36 ΜΜ CST

Τόπος

台灣 (Google, OSM)
Ophiocoma scolopendrina - Photo (c) 劉佳勳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 劉佳勳
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiocoma scolopendrina, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirkm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2006
Ophiomastix janualis - Photo (c) Mark Stiebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Stiebel
Η ταυτότητα του χρήστη kai_chang: Ophiomastix janualis, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11238