Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata)

Παρατηρητής

mistercracottes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 11:30 ΠΜ EET
Κρασπεδωτή Χελώνα - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη kaeferkurdi: Κρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

emysklyrou13

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Γραμμωτή Νεροχελώνα - Photo (c) Raed Shorrosh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raed Shorrosh
Η ταυτότητα του χρήστη kaeferkurdi: Γραμμωτή Νεροχελώνα (Mauremys rivulata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελληνική Χελώνα (Testudo graeca)

Παρατηρητής

kseniiamarianna

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Nakhchivan, AZ (Google, OSM)
Testudo graeca armeniaca - Photo (c) kaefer6, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kaeferkurdi: Testudo graeca ssp. armeniaca, Ένα μέλος του Ελληνική Χελώνα (Testudo graeca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

belateixeirar

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 06:00 ΜΜ -03
Phrynops - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη kaeferkurdi: Γένος Phrynops, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

cucuiats

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Greece (Google, OSM)
Γραμμωτή Νεροχελώνα - Photo (c) Raed Shorrosh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raed Shorrosh
Η ταυτότητα του χρήστη kaeferkurdi: Γραμμωτή Νεροχελώνα (Mauremys rivulata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2006

Περιγραφή

Mapped in Arakelyan M., Danielyan F., Corti C., Sindaco R., Leviton A.E., 2011. Herpetofauna of Armenia and Nagorno-Karabakh. - Society for the Study of Amphibians and Reptiles, 154 pp.

Ετικέτες

Emys orbicularis persica - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη kaeferkurdi: Emys orbicularis ssp. persica, Ένα μέλος του Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grisha59599

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Salyan, Aran, AZ (Google, OSM)
Testudo graeca armeniaca - Photo (c) kaefer6, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kaeferkurdi: Testudo graeca ssp. armeniaca, Ένα μέλος του Ελληνική Χελώνα (Testudo graeca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehrukbaloch

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Quetta, PK-BA, PK (Google, OSM)
Testudo horsfieldii - Photo (c) Rémi Bigonneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rémi Bigonneau
Η ταυτότητα του χρήστη kaeferkurdi: Testudo horsfieldii, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balachamjad

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Quetta, PK-BA, PK (Google, OSM)
Testudo horsfieldii - Photo (c) Rémi Bigonneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rémi Bigonneau
Η ταυτότητα του χρήστη kaeferkurdi: Testudo horsfieldii, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Rafetus euphraticus - Photo (c) Barbod Safaei Mahroo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barbod Safaei Mahroo
Η ταυτότητα του χρήστη kaeferkurdi: Rafetus euphraticus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10