Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

brucegbarker

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Virginia Opossum
juniper-oak woodland
Williamson County
Observed on June 04, 2022, 19:21

Ετικέτες

Πόσουμ Της Βιρτζίνια - Photo (c) Greg Hanisek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Hanisek
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

brucegbarker

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nine-banded Armadillo
juniper-oak woodland
Williamson County
Observed on June 03, 2022, 22:44

Ετικέτες

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

brucegbarker

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nine-banded Armadillo
juniper-oak woodland
Williamson County
Observed on May 31, 2022, 02:00

Ετικέτες

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

brucegbarker

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nine-Banded Armadillo
juniper-oak woodland
Williamson County
Observed on May 29, 2022, 23:34

Ετικέτες

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

brucegbarker

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ringtail
juniper-oak woodland
Williamson County
Observed on June 01, 2022, 02:41

Ετικέτες

Δαχτυλιδόουρη Γάτα - Photo (c) Coronado Govaerts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Coronado Govaerts
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

brucegbarker

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ringtail
juniper-oak woodland
Williamson County
Observed on May 29, 2022, 02:15

Ετικέτες

Δαχτυλιδόουρη Γάτα - Photo (c) Coronado Govaerts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Coronado Govaerts
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 05:48 PM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

American Basketflower
Decker Tallgrass Prairie Bioblitz

Plectocephalus americanus - Photo (c) Cosmic Cat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Plectocephalus americanus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:13 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Rio Grande Leopard Frog
Decker Tallgrass Prairie Bioblitz

Lithobates berlandieri - Photo (c) John Brush, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Lithobates berlandieri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 06:33 AM CDT

Περιγραφή

Northern Bobwhite
SH 29
Georgetown, Tx

Colinus virginianus - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Colinus virginianus, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:10 PM CDT

Περιγραφή

Red-bellied Woodpecker
Berry Springs Park and Preserve

Melanerpes carolinus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Περιγραφή

Plataeu Milkvine
Stilling Basin
Georgetown, Tx

Matelea edwardsensis - Photo (c) Marc Opperman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Matelea edwardsensis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυνόγλωσσο Το Κρητικό (Cynoglossum creticum)

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Blue Hounds-tongue
Juniper oak Woodland

Ετικέτες

Κυνόγλωσσο Το Κρητικό - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Κυνόγλωσσο Το Κρητικό (Cynoglossum creticum)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Oak
Juniper Oak Woodland

Ετικέτες

Quercus sinuata breviloba - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Quercus sinuata var. breviloba, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:33 PM CDT

Περιγραφή

Prickly Ash
Balcones Canyonlands NWR
Doeskin Ranch
Burnett, Co

Zanthoxylum hirsutum - Photo (c) plectrudis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by plectrudis
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Zanthoxylum hirsutum, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Coyote
Juniper Oak Woodland

Ετικέτες

Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 11:09 AM CDT

Περιγραφή

Blanchard's Cricket Frog
Berry Springs Park and Preserve
Georgetown, Tx

Acris blanchardi - Photo (c) Andy Kraemer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Acris blanchardi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

gwmn_ash

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Williamson County, TX, USA

Ετικέτες

Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Coyote
Riparian woodland

Ετικέτες

Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bobcat
Juniper Oak woodland

Ετικέτες

Αμερικανικός Λύγκας - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Αμερικανικός Λύγκας (Lynx rufus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

gwmn_ash

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Williamson County, TX

Ετικέτες

Δαχτυλιδόουρη Γάτα - Photo (c) Coronado Govaerts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Coronado Govaerts
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

gwmn_ash

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Burnet County, TX

Ετικέτες

Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

gwmn_ash

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Burnet County, TX
oak juniper woodland

Ετικέτες

Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

gwmn_ash

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Burnet County, TX
oak juniper woodland

Ετικέτες

Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rio Grande Leopard Frogs
Riparian zone

Ετικέτες

Lithobates berlandieri - Photo (c) John Brush, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Lithobates berlandieri, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Aves, not referring to the owl call
Riparian zone

Thryothorus ludovicianus - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

gwmn_ash

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Burnet County, TX
oak juniper woodland

Ετικέτες

Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwmn_ash

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Burnet County, TX
oak juniper woodland

Ετικέτες

Thryothorus ludovicianus - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 07:55 PM CDT

Περιγραφή

Green Tree frog
Gus Engeling WMA

Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:05 PM CDT

Περιγραφή

Nine-banded Armadillo
Timberlake Biological Field Station

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:44 AM CDT

Περιγραφή

Striped Skunk
Timberlake Biological Field Station

Μεφίτης - Photo (c) Dan Dzurisin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη k_mccormack: Μεφίτης (Mephitis mephitis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 53