Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

zackharris

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

on Salix humulis

Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolugo22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 04:29 ΜΜ EDT
Popillia japonica - Photo (c) softie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Popillia japonica, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehigherthefewer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:32 ΜΜ EDT
Echinocystis lobata - Photo (c) Eve Fraser-Corp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Echinocystis lobata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natrudkins

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 09:54 ΠΜ EDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Bullock
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

jayh1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 03:51 ΜΜ EST
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

sehnavi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dev30

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 07:46 ΜΜ EDT
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mkosiewski
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dev30

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 07:52 ΜΜ EDT
Thuja occidentalis - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Thuja occidentalis, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliannakazanjian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 02:58 ΜΜ EDT
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Annika 🐞, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annika 🐞
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmainland

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 06:53 ΜΜ EDT
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 11:56 ΠΜ EDT
Carex eburnea - Photo (c) Leanne Wallis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leanne Wallis
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Carex eburnea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:08 ΜΜ EDT
Najas flexilis - Photo (c) Adam Kalab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Kalab
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Najas flexilis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

bobermay

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 01:56 ΜΜ EDT

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)
Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malarson

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 03:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Brockton, ON, CA (Google, OSM)
Lysimachia borealis - Photo (c) Sandra Keller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandra Keller
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Lysimachia borealis, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)

Παρατηρητής

lindabeale

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 10:10 ΠΜ EDT
Parthenocissus inserta - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Parthenocissus inserta, Ένα μέλος του Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbea

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 09:34 ΠΜ EDT
Acer ginnala - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Acer ginnala, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

hil18

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 04:00 ΜΜ EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prisha_kumar

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:10 ΜΜ EDT
Pinus resinosa - Photo (c) timmenzies on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Pinus resinosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)

Παρατηρητής

johnny-b

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 04:02 ΜΜ EDT
Αμάρανθος - Photo (c) Jean-François Roch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-François Roch
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissawilliams22

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 01:17 ΜΜ EDT

Τόπος

Halton, CA-ON, CA (Google, OSM)
Ribes - Photo (c) ab83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronicamckelvey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 08:30 ΠΜ EDT
Amelanchier - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Γένος Amelanchier, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trennon_wint

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 06:07 ΜΜ EDT
Rhamnus cathartica - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)

Παρατηρητής

fragmints

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 01:07 ΜΜ EDT
Παρθενοκισσός - Photo (c) Blondinrikard Fröberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dev30

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 07:48 ΜΜ EDT
Caulophyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Γένος Caulophyllum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

sehnavi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιλύρα (Γένος Tilia)

Παρατηρητής

cameronhaight

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:50 ΠΜ EDT
Φιλύρα - Photo (c) Denis Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Ivanov
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymlaen

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 11:08 ΠΜ EDT
Nymphaea odorata - Photo (c) Elvira de Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Elvira de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Nymphaea odorata, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheenas

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 04:50 ΜΜ EDT
Hesperis matronalis - Photo (c) Owen Wolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Hesperis matronalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treetrecker

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 04:25 ΜΜ EDT
Frangula alnus - Photo (c) Sten Porse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Frangula alnus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iapkarian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 04:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Puslinch, ON, CA (Google, OSM)
Prunus serotina - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwpearson: Prunus serotina, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 58