Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 02:39 PM EDT
Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Aeshna umbrosa, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risb

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:56 PM EDT

Τόπος

Parish, NY, USA (Google, OSM)
Lestes rectangularis - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Lestes rectangularis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmc_oceaninvertebrates

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 05:58 PM PDT
Ischnura verticalis - Photo (c) Dave McShaffrey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Ischnura verticalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risb

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:32 PM EDT
Ischnura verticalis - Photo (c) Dave McShaffrey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Ischnura verticalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxbg621

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:46 PM EDT
Sympetrum semicinctum - Photo (c) susanelliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Sympetrum semicinctum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 12:33 PM EDT
Argia moesta - Photo (c) Vicki DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Argia moesta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 12:34 PM EDT
Argia moesta - Photo (c) Vicki DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Argia moesta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderryan

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 07:48 AM EDT

Τόπος

Lansing, NY, US (Google, OSM)
Anax junius - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:35 PM EDT
Enallagma civile - Photo (c) Gordon Johnston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Enallagma civile, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:48 PM EDT
Ischnura verticalis - Photo (c) Dave McShaffrey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Ischnura verticalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:53 AM EDT
Papilio cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Papilio cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:10 PM EDT
Epargyreus clarus - Photo (c) elinpierce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elin Pierce
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Epargyreus clarus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:56 PM EDT
Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Hetaerina americana, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:26 PM EDT
Enallagma exsulans - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Enallagma exsulans, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:44 PM EDT
Argia moesta - Photo (c) Vicki DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Argia moesta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:47 PM EDT
Argia moesta - Photo (c) Vicki DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Argia moesta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:49 PM EDT
Argia moesta - Photo (c) Vicki DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Argia moesta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 05:57 PM EDT
Enallagma carunculatum - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Enallagma carunculatum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 04:19 PM EDT
Aeshna tuberculifera - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Aeshna tuberculifera, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanliang

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:19 PM EDT
Cercyonis pegala - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Cercyonis pegala, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanliang

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:58 PM EDT
Boloria bellona - Photo (c) lepalot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt Lehman
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Boloria bellona, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanliang

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 01:11 PM EDT
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Eran Finkle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanliang

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:36 PM EDT

Περιγραφή

4-5 in the area.

Cercyonis pegala - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Cercyonis pegala, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanliang

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:37 PM EDT

Περιγραφή

4-5 in the area.

Cercyonis pegala - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Cercyonis pegala, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irag

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:44 PM EDT

Περιγραφή

Van Cortlandt Park (lake or near lake)

Ischnura verticalis - Photo (c) Dave McShaffrey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Ischnura verticalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:49 PM CDT
Sympetrum vicinum - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Sympetrum vicinum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:49 PM CDT
Sympetrum vicinum - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Sympetrum vicinum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:21 PM EDT
Plathemis lydia - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Plathemis lydia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonwyatt

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:33 PM EDT
Coenagrionidae - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Οικογένεια Coenagrionidae, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen101010

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male and female breeding

Celithemis eponina - Photo (c) Galen Stewart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jwm57: Celithemis eponina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 274