Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungiwoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:32 AM UTC
Climacodon septentrionalis - Photo (c) antefixus U.E., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Climacodon septentrionalis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungiwoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:29 AM UTC
Hypomyces luteovirens - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Hypomyces luteovirens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qtran

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:07 PM UTC
Tricholoma caligatum - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Tricholoma caligatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annamaher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 04:09 PM EDT
Hesperomyces - Photo (c) bjoerns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Γένος Hesperomyces, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielbeev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 06:43 PM EDT
Grifola frondosa - Photo (c) Bethany Teigen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Grifola frondosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:57 AM EDT

Ετικέτες

Pouzarella - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Γένος Pouzarella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arizade

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:11 PM EDT

Περιγραφή

tentative ID. it's purple. also an unusually large base, which wasn't underground.

Cortinarius violaceus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Cortinarius violaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arizade

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 07:06 PM EDT
Sebacina schweinitzii - Photo (c) Catherine Rankovic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Sebacina schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arizade

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:14 PM EDT
Ramariopsis kunzei - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Ramariopsis kunzei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arizade

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:42 PM EDT
Clavaria fragilis - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Clavaria fragilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arizade

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:10 PM EDT
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:09 PM EDT

Περιγραφή

On Rhododendron

Mensularia radiata - Photo (c) Jenny B, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Mensularia radiata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethdinger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:59 PM EDT

Περιγραφή

Lepidoptera host, I think.

Polycephalomyces - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Γένος Polycephalomyces, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:29 AM EDT

Ετικέτες

Clitocybula oculus - Photo (c) Petroglyph, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Clitocybula oculus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbybo123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:26 AM HST
Clitocybula oculus - Photo (c) Petroglyph, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Clitocybula oculus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:48 PM EDT
Clavicorona taxophila - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Clavicorona taxophila, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstiffy81

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:25 AM EDT

Τόπος

Gibsonia, PA, US (Google, OSM)
Clavulinopsis fusiformis - Photo (c) susanelliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Clavulinopsis fusiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judymac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 08:42 PM EDT

Περιγραφή

Cluster about 3" across, thallus gray, white on the back. Mixed hemlock/hardwood forest. On twig.

Tuckermanopsis orbata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Tuckermanopsis orbata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstiffy81

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:54 AM EDT

Τόπος

Gibsonia, PA, US (Google, OSM)
Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judymac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 08:42 PM EDT

Περιγραφή

Cluster approx. 2" across, mixed hemlock/hardwood forest.

Evernia mesomorpha - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Evernia mesomorpha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstiffy81

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:32 AM EDT

Τόπος

Gibsonia, PA, US (Google, OSM)
Lepiota - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Γένος Lepiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:34 AM EDT

Ετικέτες

Helicogloea compressa - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Helicogloea compressa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:53 AM EDT

Ετικέτες

Flammulaster - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Γένος Flammulaster, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:45 AM EDT

Ετικέτες

Cortinarius - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:44 AM EDT

Ετικέτες

Cortinarius alboviolaceus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Cortinarius alboviolaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:27 AM EDT

Ετικέτες

Cyathus striatus - Photo (c) Drriss, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Cyathus striatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:15 AM EDT

Ετικέτες

Oudemansiella furfuracea - Photo (c) Andree Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Oudemansiella furfuracea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:00 AM EDT

Ετικέτες

Stemonitis - Photo (c) debk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Γένος Stemonitis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:50 AM EDT

Ετικέτες

Chlorociboria - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Γένος Chlorociboria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα Συνομοταξία Mycetozoa

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:47 AM EDT

Ετικέτες

Μυκητόζωα - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη just_add_water: Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2774