Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deevlish

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 02:17 ΜΜ PDT
Fomitopsis cajanderi - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Fomitopsis cajanderi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roanan_d

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 07:44 ΜΜ PST
Halosaccion glandiforme - Photo (c) anyoung78, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anyoung78
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Halosaccion glandiforme, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pobrown

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 10:32 ΜΜ PST
Henricia - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Γένος Henricia, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funnieanimals

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 08:57 ΜΜ PST
Egregia menziesii - Photo (c) cnguon07, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Egregia menziesii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

deciduousdaydream

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:58 ΜΜ PST
Υγροκύβη - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funnieanimals

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 08:08 ΜΜ PST
Chondracanthus exasperatus - Photo (c) 101595408250610106310, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 101595408250610106310
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Chondracanthus exasperatus, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliekanuka

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 03:34 ΜΜ PST
Abies grandis - Photo (c) Tom Okey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Okey
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Abies grandis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 10:49 ΠΜ PST
Clavaria fragilis - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Clavaria fragilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddiebrouillette

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 12:31 ΜΜ PST
Aleuria aurantia - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Aleuria aurantia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 03:51 ΜΜ PST
Marasmius plicatulus - Photo (c) Warren Cardimona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warren Cardimona
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Marasmius plicatulus, Ένα μέλος του Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 04:12 ΜΜ PST
Coccomyces dentatus - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Coccomyces dentatus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 03:48 ΜΜ PST
Dacrymyces stillatus - Photo (c) Stephanie S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Dacrymyces stillatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariana-vohz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 11:53 ΠΜ PST
Sargassum - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Γένος Sargassum, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomehgee

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 11:17 ΠΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Allium cernuum - Photo (c) Jason Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Allium cernuum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valfrench

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 11:01 ΠΜ PST

Τόπος

View Royal, BC, CA (Google, OSM)
Phaeolus schweinitzii - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Phaeolus schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:26 ΜΜ PST
Mazzaella splendens - Photo (c) kqedquest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Mazzaella splendens, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Through duff on 2nd growth d fir forest floor

Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnpereira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 02:32 ΜΜ PST
Laccaria amethysteo-occidentalis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Laccaria amethysteo-occidentalis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:21 ΜΜ PST
Clavaria fragilis - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Clavaria fragilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyefiri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:55 ΠΜ PST
Sphaerobolus stellatus - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Sphaerobolus stellatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyefiri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:57 ΠΜ PST
Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyefiri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:59 ΠΜ PST
Chrysomphalina aurantiaca - Photo (c) Tim Sage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tim Sage
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Chrysomphalina aurantiaca, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 04:32 ΜΜ PDT
Potentilla gracilis gracilis - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Potentilla gracilis var. gracilis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddiebrouillette

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 12:06 ΜΜ PST
Egregia menziesii - Photo (c) cnguon07, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Egregia menziesii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 04:22 ΜΜ PST
Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 02:12 ΜΜ PST

Περιγραφή

Beautiful colors on these which were growing under madrone. Fruitings in other forests lacking madrone also lacked the incredible pink colors at the stem apex.

Marasmius plicatulus - Photo (c) Warren Cardimona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warren Cardimona
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Marasmius plicatulus, Ένα μέλος του Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnpereira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:11 ΜΜ PST
Clavaria fragilis - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Clavaria fragilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnpereira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:53 ΠΜ PST
Mycena haematopus - Photo (c) orofeaiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orofeaiel
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Mycena haematopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renferguson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 02:30 ΜΜ PST
Calocera cornea - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Calocera cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnpereira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:47 ΠΜ PST
Cystoderma carcharias - Photo (c) Nicolò Oppicelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolò Oppicelli
Η ταυτότητα του χρήστη jules_c: Cystoderma carcharias, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 299