Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotinis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Silky Dogwood - Cornus amomum
I had seen this shrub blooming nicely in late May, and it has finally set fruit.
www.inaturalist.org/observations/127669447
Definitely blue, which is characteristic of this species.
Location: Durham NC (USA)

Cornus amomum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Cornus amomum, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bensmith605

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 02:45 PM EDT
Lon zabulon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Lon zabulon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 11:41 AM EDT

Περιγραφή

Some sort of conifer gall?

Thecodiplosis brachynteroides - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Thecodiplosis brachynteroides, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgwamsley

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 01:54 PM EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)
Scolia bicincta - Photo (c) Todd Norris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Norris
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Scolia bicincta, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgwamsley

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 01:21 PM EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)
Oncopeltus fasciatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Oncopeltus fasciatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 09:49 AM EDT
Spilosoma virginica - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Spilosoma virginica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 09:32 AM EDT
Lon zabulon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Lon zabulon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 09:42 AM EDT
Nelumbo lutea - Photo (c) liz west, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Nelumbo lutea, Ένα μέλος του Πρωτεώδη (Τάξη Proteales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Amorpha fruticosa - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Amorpha fruticosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλερού (Securigera varia)

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 10:53 AM EDT
Καβαλερού - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Καβαλερού (Securigera varia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:21 AM EDT
Pontederia cordata - Photo (c) jmin1441, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jmin1441
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Pontederia cordata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:22 AM EDT
Nelumbo lutea - Photo (c) liz west, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Nelumbo lutea, Ένα μέλος του Πρωτεώδη (Τάξη Proteales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:23 AM EDT
Lon zabulon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Lon zabulon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:30 AM EDT
Lon zabulon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Lon zabulon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:36 AM EDT
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotinis

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Silky Dogwood (Kinnikinnik) - Cornus amomum (Swida amomum)
Location: Durham NC (USA)
Series for documenting ID of this shrubby dogwood.
The other shrubby opposite-leaved dogwood in my area is Cornus foemina (=Swida foemina, sometimes listed as C./S. stricta). Keying these two definitively is a bit challenging, but here I have a detail photo of the 2nd and 3rd year twigs showing the brown pith characteristic of amomum (Cook, Radford). Weakley differentiates those two based on veins 5 or more per leaf side (amomum and others) vs. veins usually 3-4 per leaf side (foemina, etc). Weakley also differentiates amomum from the rather similar obliqua (not known from North Carolina) based on details of trichomes on underside of the leaves, as well as leaf shape. This specimen is consistent with amomum.

References

  • Cook, Will, Trees, Shrubs, and Woody Vines of North Carolina (2015): www.carolinanature.com/trees/coam2.html
  • Flora of North America: www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=2...
  • Foote and Jones, Native Shrubs and Woody Vines of the Southeast (Timber Press, 1989), p. 101, plate 36
  • Newcomb and Morrison, Newcomb's Wildflower Guide (Little, Brown; 1977), pp. 166-7
  • Radford et al., Manual of the Vascular Flora of the Carolinas (UNC Press, 1968), pp. 790-792
  • Weakley, Flora of the Southern United States (UNC Herbarium, 2020) p. 1129
Cornus amomum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Cornus amomum, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmoran45

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:40 AM EDT

Περιγραφή

Meadowood Recreation Area, Mason Neck, Va.

Ετικέτες

Spilomyia - Photo (c) Matej Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Γένος Spilomyia, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarabseth

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:09 AM EDT
Lethe anthedon - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Lethe anthedon, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djrawlinson

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 01:17 PM EDT

Περιγραφή

Stone Bridge Loop Trail, Manassas National Battlefield Park. Numerous. Mostly flying and rarely settling.

Megisto cymela - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Megisto cymela, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lookandsee

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:59 AM EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djrawlinson

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:47 AM EDT

Περιγραφή

Woodglen Lake Park. 3 seen.

Calopteryx maculata - Photo (c) Victor Fazio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Calopteryx maculata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djrawlinson

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:14 AM EDT

Περιγραφή

Woodglen Lake Park. 3 seen., all male.

Lon zabulon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Lon zabulon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Hyla cinerea - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Hyla cinerea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgwamsley

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 01:57 PM EDT

Ετικέτες

Mertensia virginica - Photo (c) Catherine Rankovic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Mertensia virginica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgwamsley

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 02:21 PM EDT

Ετικέτες

Claytonia virginica - Photo (c) ggriffiths, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ggriffiths
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Claytonia virginica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgwamsley

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 01:48 PM EDT

Ετικέτες

Carabus vinctus - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Carabus vinctus, Ένα μέλος του Κάραβος (Γένος Carabus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgwamsley

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 11:45 AM EDT

Ετικέτες

Mertensia virginica - Photo (c) Catherine Rankovic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Mertensia virginica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 10:56 AM EDT
Asimina triloba - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krechmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 11:11 AM MDT
Tharsalea mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Tharsalea mariposa, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krechmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 11:11 AM MDT
Lycaena mariposa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη judygva: Lycaena mariposa [inactive], Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 1273