Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berlata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Callopistes maculatus - Photo (c) Matías Faúndez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matías Faúndez
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Callopistes maculatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodcat13

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 11:58 ΠΜ -03

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)
Callopistes maculatus - Photo (c) Matías Faúndez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matías Faúndez
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Callopistes maculatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodcat13

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2015 04:41 ΜΜ -03
Callopistes maculatus - Photo (c) Matías Faúndez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matías Faúndez
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Callopistes maculatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addy_ang

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 03:28 ΜΜ -03
Geranoaetus melanoleucus - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leandro Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Geranoaetus melanoleucus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

normam1

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 11:39 ΠΜ -03
Geranoaetus melanoleucus - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leandro Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Geranoaetus melanoleucus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atreus

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 11:21 ΠΜ -03
Geranoaetus melanoleucus - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leandro Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Geranoaetus melanoleucus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grallarinima

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 06:54 ΠΜ -05
Geranoaetus melanoleucus - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leandro Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Geranoaetus melanoleucus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar_wainwright

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 09:41 ΠΜ -05
Geranoaetus melanoleucus - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leandro Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Geranoaetus melanoleucus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lautaro_tevez12

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024
Geranoaetus melanoleucus - Photo (c) Leandro Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leandro Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Geranoaetus melanoleucus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

dnydick

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 10:04 ΠΜ -03

Ετικέτες

Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 05:35 ΜΜ -03
Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

calebjmc5

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 11:09 ΠΜ -03

Περιγραφή

Found in flat river valley at 350m elevation. Adult males and females, subadults, and chulengos were present.

Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

clairebargman

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 11:09 ΠΜ -03

Περιγραφή

Three Guanaco were along the slope of the base of the lagunas altas trail in valle chacabuco. none were seen after leaving west winds going up in elevation until we went back down towards the road.

Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

rodrigojorquera

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 05:21 ΜΜ -03
Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

charif_tala

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 05:37 ΜΜ -04
Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

charif_tala

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:14 ΜΜ -04
Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

enriqueortuzar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 02:35 ΜΜ -03
Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

tiocliff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 07:22 ΜΜ -03
Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

felipemdz

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 09:47 ΠΜ -03
Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

jmboudouve

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024
Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βικούνια (Vicugna vicugna)

Παρατηρητής

zlange123

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2014 08:54 ΜΜ -05
Βικούνια - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Hugo Hulsberg
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Βικούνια (Vicugna vicugna)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βικούνια (Vicugna vicugna)

Παρατηρητής

aujam

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 04:42 ΜΜ -05

Τόπος

Riobamba, Ecuador (Google, OSM)
Βικούνια - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Hugo Hulsberg
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Βικούνια (Vicugna vicugna)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βικούνια (Vicugna vicugna)

Παρατηρητής

solgo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 10:17 ΠΜ -05
Βικούνια - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Hugo Hulsberg
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Βικούνια (Vicugna vicugna)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyaka

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 09:41 ΠΜ -03
Dryobates lignarius - Photo (c) Marc Faucher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marc Faucher
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Dryobates lignarius, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

nyaka

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 02:13 ΜΜ -03
Καλιφορνέζικο Ορτύκι - Photo (c) Christian Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bpauchard

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 08:40 ΠΜ -03
Batrachyla taeniata - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Batrachyla taeniata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

dolcefarniente

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2020 06:45 ΜΜ -03

Τόπος

Talca Centro (Google, OSM)
Περιστέρι - Photo (c) Константин Самодуров, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Константин Самодуров
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:59 ΠΜ -03
Haematopus ater - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Haematopus ater, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:20 ΠΜ -03
Haematopus ater - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Haematopus ater, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 04:05 ΜΜ -03
Haematopus ater - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη juanmauriciocontreras: Haematopus ater, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16249