Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison10

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:14 ΠΜ -05
Bothriechis nitidus - Photo (c) Frederic Griesbaum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederic Griesbaum
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Bothriechis nitidus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tellkamp

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:06 ΜΜ -05
Bothriechis nitidus - Photo (c) Frederic Griesbaum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederic Griesbaum
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Bothriechis nitidus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oecophylla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 03:21 ΜΜ -05
Bothriechis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Γένος Bothriechis, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 02:10 ΜΜ -05
Prepona laertes - Photo (c) Antonio Robles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Antonio Robles
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Prepona laertes, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angus_mcnab

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 07:53 ΜΜ -05
Imantodes cenchoa - Photo (c) Gert Jan Verspui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gert Jan Verspui
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Imantodes cenchoa, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulina-bravo

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Mindo Garden (Google, OSM)
Pliocercus euryzonus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Pliocercus euryzonus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulina-bravo

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Mindo Garden (Google, OSM)
Colubridae - Photo (c) Dr Caesar Sengupta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr Caesar Sengupta
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Οικογένεια Colubridae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulina-bravo

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)
Dipsas andiana - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Dipsas andiana, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 11:52 ΠΜ -05

Περιγραφή

aka/new name Karma

Trichosalpinx - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Γένος Trichosalpinx, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony1851

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 12:10 ΜΜ -05
Catasetum - Photo (c) Saul Miguel Z, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saul Miguel Z
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Γένος Catasetum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freddycastellano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 01:24 ΜΜ -05
Gongora - Photo (c) faatura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Γένος Gongora, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gechj88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 06:02 ΜΜ -05
Catasetum - Photo (c) Saul Miguel Z, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saul Miguel Z
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Γένος Catasetum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)
Lepanthes deformis - Photo (c) Marco Monteros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Monteros
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Lepanthes deformis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 04:17 ΜΜ EDT
Lepanthes cornejoi - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Lepanthes cornejoi, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holgerbeck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 12:36 ΜΜ -05
Lepanthes kuijtii - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arethusa
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Lepanthes kuijtii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Lepanthes deformis - Photo (c) Marco Monteros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Monteros
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Lepanthes deformis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 04:03 ΜΜ -05
Melanerpes pucherani - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Yank
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Melanerpes pucherani, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amado_cruz_chavez

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 09:53 ΠΜ -05
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turdus_urbanicus

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 11:16 ΠΜ -05
Masdevallia deformis - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Masdevallia deformis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 03:23 ΜΜ -05
Maxillaria acutifolia - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Maxillaria acutifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 08:56 ΠΜ -05
Maxillaria lehmannii - Photo (c) Alex Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Maxillaria lehmannii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omar485

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 12:16 ΜΜ -05
Elleanthus - Photo (c) Frank Dietze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Dietze
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Γένος Elleanthus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omar485

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 01:14 ΜΜ -05
Elleanthus - Photo (c) Frank Dietze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Dietze
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Γένος Elleanthus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankdietze

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 03:05 ΜΜ -05

Τόπος

Nanegal, Ecuador (Google, OSM)
Sobralia ecuadorana - Photo (c) martinobando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Sobralia ecuadorana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 11:24 ΠΜ -05
Sobralia ecuadorana - Photo (c) martinobando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Sobralia ecuadorana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 08:14 ΠΜ -05
Sobralia ecuadorana - Photo (c) martinobando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Sobralia ecuadorana, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:55 ΠΜ -05
Dichaea - Photo (c) Luis Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Γένος Dichaea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estefania57

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 12:50 ΜΜ -05
Pleurothallis tenuisepala - Photo (c) Kevin W. Holcomb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin W. Holcomb
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Pleurothallis tenuisepala, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison10

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 05:57 ΜΜ -05
Pawiloma multilunatula - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Pawiloma multilunatula, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)
Wallisia pretiosa - Photo (c) Jacob Drucker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Drucker
Η ταυτότητα του χρήστη juank85: Wallisia pretiosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3233