Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Malibu Lagoon State Beac

Ετικέτες

Pelecanus occidentalis californicus - Photo (c) Tania Pérez Fiol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tania Pérez Fiol
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Pelecanus occidentalis ssp. californicus, Ένα μέλος του Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Malibu Lagoon State Beac

Ετικέτες

Podilymbus podiceps - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Podilymbus podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebae

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Flabellinopsis iodinea - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Flabellinopsis iodinea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebae

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:44 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)
Oxylebius pictus - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garner
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Oxylebius pictus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basidio-subbedhunter

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Cathartes aura - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azy_003_aria

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 06:29 ΜΜ PDT
Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Καλιφόρνιας - Photo (c) Jennifer Digdigan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jennifer Digdigan
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Καλιφόρνιας (Zalophus californianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 05:47 ΠΜ PDT
Diaulula sandiegensis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Diaulula sandiegensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

sarahpark

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 03:48 ΜΜ PDT

Τόπος

Oakland (Google, OSM)
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Kokkinópsaro (Lutjanus griseus)

Παρατηρητής

mattbakken

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 05:13 ΜΜ EDT
Kokkinópsaro - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by François Libert
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Kokkinópsaro (Lutjanus griseus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

aragorne129

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Limón, CR (Google, OSM)
Δερματοχελώνα - Photo (c) azure27014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfriedman

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:50 ΠΜ EDT
Pantherophis - Photo (c) Eileen Fonferko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Γένος Pantherophis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodantics

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:43 ΜΜ EDT
Pantherophis alleghaniensis - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Pantherophis alleghaniensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodantics

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:32 ΜΜ EDT
Pantherophis guttatus - Photo (c) Christina Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Pantherophis guttatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodantics

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:13 ΜΜ EDT
Cemophora coccinea coccinea - Photo (c) Eoghan Irwin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eoghan Irwin
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Cemophora coccinea ssp. coccinea, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodantics

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:13 ΜΜ EDT
Cemophora coccinea - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Cemophora coccinea, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodantics

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 09:39 ΜΜ EDT
Nerodia floridana - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Nerodia floridana, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilookaftertherain

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 12:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Was actually drinking water from the bird bath, but I didn’t have my phone on me to catch that activity. Baby birds in nearby hanging plant for now.

King snake?

Pantherophis - Photo (c) Eileen Fonferko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Γένος Pantherophis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_bourret

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2008 04:26 ΜΜ -05
Eunectes murinus - Photo (c) Luis F. C. de Lima, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis F. C. de Lima
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Eunectes murinus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klynncampbell

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 12:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Epsom, NH, US (Google, OSM)
Lampropeltis triangulum - Photo (c) Cade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cade
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Lampropeltis triangulum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtremblay4

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 09:24 ΠΜ PDT
Pituophis catenifer catenifer - Photo (c) Faris K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Faris K
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Pituophis catenifer ssp. catenifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamkohl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Coluber constrictor - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Coluber constrictor, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodantics

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

2 crossing road in tandem

Agkistrodon conanti - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Agkistrodon conanti, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oilgavart

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Crotalus pyrrhus - Photo (c) charles_baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Crotalus pyrrhus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniedes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Sonora occipitalis - Photo (c) RJ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by RJ
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Sonora occipitalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniedes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Sonora occipitalis - Photo (c) RJ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by RJ
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Sonora occipitalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniedes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Arizona elegans - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Arizona elegans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniedes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Rhinocheilus lecontei - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Rhinocheilus lecontei, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniedes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Rhinocheilus lecontei - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Rhinocheilus lecontei, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό
Agkistrodon conanti - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Agkistrodon conanti, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

tannerlady

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 11:11 ΠΜ CDT
Αμερικανικός Αλιγάτορας - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη jtomoleoni: Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4074