Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laragibson

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 07:52 ΜΜ ADT
Campanula rotundifolia - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Σύνθετο Campanula rotundifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 09:13 ΠΜ ADT

Περιγραφή

on red maple in swamp

Leucodon sciuroides - Photo (c) breslauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by breslauer
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Leucodon sciuroides, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icbryson

Ημερομηνία

Μάιος 2019
Chaenotricha obscura - Photo (c) Jose Maloles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jose Maloles
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Chaenotricha obscura, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjpasiche

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 09:57 ΠΜ NST

Περιγραφή

On Trichaptum abietinum, on snag.

Chaenotricha obscura - Photo (c) Jose Maloles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jose Maloles
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Chaenotricha obscura, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2017 02:47 ΜΜ ADT
Glareosae - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Τμήμα Glareosae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 06:04 ΠΜ NDT
Luzula multiflora - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wolfgang Jauch
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Luzula multiflora, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkmcrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Canada (Google, OSM)
Eriophorum angustifolium - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Eriophorum angustifolium, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 09:39 ΠΜ NDT
Carex viridula - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Carex viridula, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 12:08 ΜΜ NDT
Carex paleacea - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Quinten Wiegersma
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Carex paleacea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 07:46 ΠΜ NDT
Carex canescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Ben Keen
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Carex canescens, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 09:08 ΠΜ ADT
Juncus conglomeratus - Photo (c) Михаил Шовкун, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Шовкун
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Juncus conglomeratus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzifkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Hants, CA-NS, CA (Google, OSM)
Carex lupulina - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Carex lupulina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzifkin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 03:54 ΜΜ AST
Carex lurida - Photo (c) Kyle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kyle
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Carex lurida, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackpine22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2013 01:21 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Field ID by Nick Hill, Tom Neily. On recently (2012) Jack Pine-Broom Crowberry barrens https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/74068/HillPatriquinFireConf.pdf

Carex cumulata - Photo (c) John Scholze, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Scholze
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Carex cumulata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iaincrowell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 01:26 ΜΜ AST

Περιγραφή

Some stubborn perigynia

Carex pauciflora - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Carex pauciflora, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkmcrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Scirpus atrocinctus - Photo (c) Jean-Marc Vallières, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Marc Vallières
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Scirpus atrocinctus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkmcrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Carex echinata - Photo (c) jiayizhou-zoe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jiayizhou-zoe
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Carex echinata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkmcrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Queens, CA-PE, CA (Google, OSM)
Carex silicea - Photo (c) Lewnanny Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lewnanny Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Carex silicea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameschurchill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On old Populus tremuloides. 2nd image showing asci apical amyloid structure (lugol's)

Fuscopannaria leucosticta - Photo (c) Vitaly Charny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vitaly Charny
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Fuscopannaria leucosticta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameschurchill

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 01:36 ΜΜ ADT

Τόπος

Delaps Cove (Google, OSM)

Περιγραφή

with Normandina pulcella on yellow birch

Pectenia plumbea - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Pectenia plumbea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebpardo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 01:47 ΜΜ ADT
Lasallia papulosa - Photo (c) Joe MacIndewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe MacIndewar
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Lasallia papulosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 10:10 ΠΜ AST
Pannaria lurida - Photo (c) Matthew Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Smith
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Pannaria lurida, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffwhite

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 10:07 ΠΜ AST
Parmeliella thriptophylla - Photo (c) kilasiak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kilasiak
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Parmeliella thriptophylla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffwhite

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 01:57 ΜΜ AST

Περιγραφή

Quite extensive on a red maple.

Parmeliella thriptophylla - Photo (c) kilasiak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kilasiak
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Parmeliella thriptophylla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icbryson

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 11:33 ΠΜ ADT
Parmeliella thriptophylla - Photo (c) kilasiak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kilasiak
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Parmeliella thriptophylla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icbryson

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 03:32 ΜΜ ADT
Parmeliella thriptophylla - Photo (c) kilasiak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kilasiak
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Parmeliella thriptophylla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icbryson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)
Parmeliella thriptophylla - Photo (c) kilasiak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kilasiak
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Parmeliella thriptophylla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradtoms

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 09:18 ΠΜ AST
Leptogium corticola - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Leptogium corticola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman-lam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)
Rhamnus alnifolia - Photo (c) Steven Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Rhamnus alnifolia, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauraoc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:48 ΜΜ ADT

Τόπος

Shelburne, NS, CA (Google, OSM)
Coccocarpia palmicola - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη jrgallop: Coccocarpia palmicola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 846