Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmmaes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019

Τόπος

La Paz, Carazo (Google, OSM)

Περιγραφή

3: Nicaragua: Carazo: La Paz, 11.823889 – 86.134722, 11°49’26” N - 86°8’5” W, alt. 410 m, temp. 27 C, humedad 92.38, 1-X-2019, productor Felix Pedro Aleman, “jicote estrella”, muestra 2, col. Enoc Acuña.

Melipona beecheii - Photo (c) Jesús Moreno Navarro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josmart: Melipona beecheii, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmmaes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019

Τόπος

La Paz, Carazo (Google, OSM)

Περιγραφή

3: Nicaragua: Carazo: La Paz, 11.823889 – 86.134722, 11°49’26” N - 86°8’5” W, alt. 410 m, temp. 27 C, humedad 92.38, 1-X-2019, productor Felix Pedro Aleman, “jicote estrella”, muestra 2, col. Enoc Acuña.

Melipona - Photo (c) Nathaline E. Taylor Aquino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josmart: Γένος Melipona, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmmaes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019

Τόπος

La Paz, Carazo (Google, OSM)

Περιγραφή

5: Nicaragua: Carazo: La Paz, 11.823889 – 86.134722, 11°49’26” N - 86°8’5” W, alt. 410 m, temp. 27 C, humedad 92.38, 1-X-2019, productor Felix Pedro Aleman, “mariolita”, col. Enoc Acuña.

Tetragonisca angustula - Photo (c) Roberto Santos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη josmart: Tetragonisca angustula, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmmaes

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2016

Τόπος

Palpunta (Google, OSM)

Περιγραφή

Bee 15.
9 mm.
Perhaps Melipona. Abdomen dorsally brilliant.

Melipona costaricensis - Photo (c) ricardo_b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josmart: Melipona costaricensis, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2017
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4