Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2017 10:32 AM +05

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

La causante de muchas muertes en América

Triatoma mazzottii - Photo (c) M. Domínguez-Laso, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by M. Domínguez-Laso
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma mazzottii, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sesernam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:13 AM -05
Eumecosoma metallescens - Photo (c) Juan Pablo Carmona, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Pablo Carmona
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Eumecosoma metallescens, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarmona

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 12:37 PM UTC
Eumecosoma metallescens - Photo (c) Juan Pablo Carmona, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Pablo Carmona
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Eumecosoma metallescens, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nejesava

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:55 AM -05
Eumecosoma metallescens - Photo (c) Juan Pablo Carmona, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Pablo Carmona
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Eumecosoma metallescens, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarmona

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 12:37 PM UTC
Eumecosoma metallescens - Photo (c) Juan Pablo Carmona, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Pablo Carmona
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Eumecosoma metallescens, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amplex4love

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:34 PM MST
Triatoma rubida - Photo (c) Tony Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma rubida, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buffalobeal

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 06:41 AM MST

Περιγραφή

found on my window one morning. Largest I've seen here. Thinking it might be T. recurva, but not sure.

Triatoma recurva - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma recurva, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizrifenburg

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 11:41 AM EDT
Triatoma sanguisuga - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma sanguisuga, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelshoop

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:36 PM MST
Triatoma rubida - Photo (c) Tony Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma rubida, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikachristopher

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:19 PM CDT

Τόπος

Bandera (Google, OSM)
Triatoma gerstaeckeri - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma gerstaeckeri, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poteetnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 07:43 PM CDT

Τόπος

Poteet, TX, US (Google, OSM)
Triatoma gerstaeckeri - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma gerstaeckeri, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:26 PM CDT
Triatoma sanguisuga - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma sanguisuga, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:22 AM CDT
Triatoma gerstaeckeri - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma gerstaeckeri, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_condori

Ημερομηνία

Μάιος 2022
Triatoma infestans - Photo (c) Claudia Chipana Ramos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Claudia Chipana Ramos
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma infestans, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myriada

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 09:43 PM CDT
Triatoma rubida - Photo (c) Tony Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma rubida, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 09:34 PM CDT
Triatoma protracta - Photo (c) Wendy McCrady, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wendy McCrady
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma protracta, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddanins

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 03:17 PM -03
Panstrongylus megistus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Panstrongylus megistus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:26 PM CDT
Triatoma protracta - Photo (c) Wendy McCrady, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wendy McCrady
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma protracta, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 03:03 PM CDT

Περιγραφή

Holcocephala abdominalis or fusca

Holcocephala calva - Photo (c) Tom Macy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Macy
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Holcocephala calva, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2017
Holcocephala coriacea - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Holcocephala coriacea, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevehromada

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:56 PM PDT
Triatoma rubida - Photo (c) Tony Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma rubida, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddashroom

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:31 PM MST
Triatoma recurva - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma recurva, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 08:27 PM MDT
Triatoma rubida - Photo (c) Tony Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma rubida, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gitanomad

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 03:04 PM MDT
Triatoma rubida - Photo (c) Tony Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma rubida, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raramuri

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2014 03:13 PM UTC
Triatoma longipennis - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma longipennis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdemazatlan

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:39 PM MDT
Triatoma longipennis - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Triatoma longipennis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2011 11:26 PM HST
Panstrongylus geniculatus - Photo (c) Eva Hedström, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva Hedström
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Panstrongylus geniculatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neil_mass

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2015 11:27 AM -05
Panstrongylus geniculatus - Photo (c) Eva Hedström, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva Hedström
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Panstrongylus geniculatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 08:31 PM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Panstrongylus geniculatus - Photo (c) Eva Hedström, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva Hedström
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Panstrongylus geniculatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 09:09 PM -03
Panstrongylus geniculatus - Photo (c) Eva Hedström, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva Hedström
Η ταυτότητα του χρήστη josmal: Panstrongylus geniculatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1172