Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touroult

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 05:06 ΜΜ AST
Chrysobothris viridiimpressa - Photo (c) Yennifer Alfaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yennifer Alfaro
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chrysobothris viridiimpressa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigcitynaturegirl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 12:43 ΜΜ CST
Dicerca obscura - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Dicerca obscura, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024
Trachys troglodytiformis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Trachys troglodytiformis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine131

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Buprestis aurulenta - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harsi Parker
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Buprestis aurulenta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjas-24

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:02 ΜΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Chalcophora mariana massiliensis - Photo (c) plemos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by plemos
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chalcophora mariana ssp. massiliensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prioninae_eu

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 09:40 ΜΜ AST
Actenodes bellulus - Photo (c) prioninae_eu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Actenodes bellulus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prioninae_eu

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 09:40 ΜΜ AST
Chrysobothris tranquebarica - Photo (c) prioninae_eu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chrysobothris tranquebarica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gansucha

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015 11:38 ΠΜ EEST
Chalcophora mariana - Photo (c) Olga Biryukova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olga Biryukova
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chalcophora mariana, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 03:47 ΜΜ MSK

Περιγραφή

on Salix

Agrilus viridis - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Agrilus viridis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petropynnnen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:30 ΜΜ EEST

Τόπος

Epeiros, Kreikka (Google, OSM)
Capnodis tenebricosa - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Capnodis tenebricosa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natali22206

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 01:03 ΜΜ MSK
Buprestis haemorrhoidalis - Photo (c) Erwin Holzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erwin Holzer
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Buprestis haemorrhoidalis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milo_caton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 02:05 ΜΜ EST
Chalcophora virginiensis - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chalcophora virginiensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fchieffo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 05:47 ΜΜ -03
Lampetis plagiata - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Lampetis plagiata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lymantriman

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 10:29 ΠΜ MSK
Chalcophora mariana - Photo (c) Olga Biryukova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olga Biryukova
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chalcophora mariana, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lymantriman

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 10:41 ΠΜ MSK
Chalcophora mariana - Photo (c) Olga Biryukova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olga Biryukova
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chalcophora mariana, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmascotland13

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 05:07 ΜΜ PST
Chalcophora angulicollis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seclusioncat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:22 ΜΜ CST

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)
Chalcophora japonica - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chalcophora japonica, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enolalarchey

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 01:39 ΜΜ CEST
Acmaeodera - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Γένος Acmaeodera, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vassilvassilev

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 10:33 ΠΜ EEST
Anthaxia nitidula signaticollis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Иван Пристрем
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Anthaxia nitidula ssp. signaticollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butzeli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 11:46 ΠΜ EST
Buprestis rufipes - Photo (c) Jennifer Linde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Linde
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Buprestis rufipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_alves

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 04:14 ΜΜ WET
Trachys troglodytiformis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Trachys troglodytiformis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sw4mpw1tch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Palm Coast (Google, OSM)
Chalcophora virginiensis - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chalcophora virginiensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbondini

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 05:50 ΜΜ CEST
Ptosima undecimmaculata - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Ptosima undecimmaculata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmmaes

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2011

Περιγραφή

Nicaragua: Rivas: Sapoa: Finca Sierra Serena, alt. 50-170 m, 11.232982, 85.559017, III-2011, col. J.M. Maes (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) Het-114

Pachyschelus - Photo (c) Kit Chang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kit Chang
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Γένος Pachyschelus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

legolas1

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 01:03 ΜΜ CEST
Chalcophora mariana - Photo (c) Olga Biryukova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olga Biryukova
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chalcophora mariana, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 01:43 ΜΜ CET

Τόπος

Alger, Algérie (Google, OSM)
Trachys troglodytiformis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Trachys troglodytiformis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lymantriman

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 09:47 ΠΜ MSK
Agrilus planipennis - Photo (c) Macroscopic Solutions, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Agrilus planipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amihalik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 06:39 ΜΜ EST
Buprestis striata - Photo (c) Pierrick Bloin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pierrick Bloin
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Buprestis striata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucianaelizalde

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 02:28 ΜΜ -03
Hypoprasis elegans - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Hypoprasis elegans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel21628

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 01:11 ΜΜ CET
Chalcophora mariana massiliensis - Photo (c) plemos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by plemos
Η ταυτότητα του χρήστη joshuabasham: Chalcophora mariana ssp. massiliensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12191